Петър Стойков's Reviews > Merchant Kings: When Companies Ruled the World, 1600 - 1900

Merchant Kings by Stephen R. Bown
Rate this book
Clear rating

by
2499456
's review

really liked it

Чрез историите на шестима от големите мъже, които са ги управлявали, авторът ни представя шестте най-големи търговски компании, които светът е виждал в цялата си история.

Спонсорирани от правителствата монополи, тези компании са управлявали нации, водили са войни, поддържали са частни армии флоти и като цяло са били в авангарда на (а често и причината за) колониалната експанзия на европейските държави между 1600 и 1900 г., докато са изплащали чудовищни дивиденти на акционерите си, направили са от директорите си милионери и накрая са се сгромолясали под тежестта на собственото си разрастване.

Книгата е съществена не само от историческа гледна точка, а и от политилогическа - показва зараждането на понятието "монопол" и как то е неразривно свързано с правителството. Не е възможно да имаш монопол без държавата да го гарантира, независимо колко голяма е частната ти армия и колко превъзхождаш конкурентите ти - именно затова всички описани компании, които не започват като държавно гарантирани монополи се стремят всячески да станат такива чрез подкупи и натиск.
2 likes · flag

Sign into Goodreads to see if any of your friends have read Merchant Kings.
Sign In »

Reading Progress

June 20, 2015 – Started Reading
June 20, 2015 – Shelved
June 20, 2015 – Finished Reading

Comments Showing 1-1 of 1 (1 new)

dateDown arrow    newest »

message 1: by Marin (new)

Marin не четеш лоши книги, браво.


back to top