cover title author rating rating my rating votes Down arrow read added
 
Nước Mĩ nhìn từ bên trong: Làm thế nào để nước Mĩ què quặt hùng mạnh trở lại
3.46
it was ok
28
Jun 08, 2016
Jun 07, 2016
 
Những ngã tư và những cột đèn
4.21
really liked it
28
Mar 25, 2012
Dec 08, 2011
 
Suối nguồn
3.85
liked it
22
Aug 22, 2012
Jan 04, 2012
 
Bức Xúc Không Làm Ta Vô Can
4.09
really liked it
21
Dec 27, 2015
Dec 27, 2015
 
451 độ F
3.98
it was ok
19
Apr 13, 2015
Feb 18, 2015
 
Bốn mùa, Trời và đất
4.29
liked it
17
Jul 10, 2012
Jun 21, 2012
 
Balzac và cô bé thợ may Trung Hoa
3.63
liked it
17
Mar 15, 2016
Mar 14, 2016
 
Chuyện kể năm 2000
4.26
it was amazing
16
Apr 03, 2016
Dec 25, 2014
 
Nhà Giả Kim
3.83
it was amazing
16
Feb 27, 2016
Feb 27, 2016
 
Nana Du Ký
4.27
it was amazing
16
Jul 04, 2016
Jun 18, 2016
 
Lưỡi
3.35
it was amazing
14
Jun 07, 2016
Jun 07, 2016
 
Di sản của Mất mát
3.41
really liked it
14
Jul 20, 2017
Dec 30, 2011
 
Moon Palace
3.99
it was amazing
14
Jul 04, 2013
Jun 16, 2013
 
Tạp văn
3.65
it was amazing
13
Sep 2013
Aug 31, 2013
 
Xứ Cát
4.20
it was amazing
13
Dec 30, 2015
Dec 25, 2015
 
Mùi Hương
4.01
really liked it
12
Mar 04, 2016
Dec 13, 2012
 
Làm sao nói về những cuốn sách chưa đọc?
3.35
really liked it
12
Sep 25, 2016
Sep 24, 2016
 
Tru Tiên
4.19
liked it
11
Jul 11, 2014
Jan 07, 2013
 
Cánh cửa
4.06
really liked it
11
Aug 29, 2015
Feb 07, 2015
 
Stuck
4.22
it was amazing
10
Jun 05, 2016
Jun 05, 2016
 
Nỗi buồn chiến tranh
4.01
really liked it
10
Oct 07, 2012
Jan 26, 2012
 
Đỏ
3.04
really liked it
10
Mar 02, 2013
Feb 03, 2013
 
Hà Nội trong mắt tôi
4.15
it was ok
10
Mar 19, 2016
Dec 16, 2015
 
Bắt Trẻ Đồng Xanh
3.80
it was amazing
10
Jan 2011
Jul 31, 2011
 
Lũ mục đồng
3.54
it was amazing
9
May 22, 2016
May 18, 2016
 
Đồi Thỏ
4.06
it was amazing
9
Jan 2011
Dec 18, 2011
 
The Heart and the Bottle
4.38
it was amazing
9
Jun 05, 2016
Jun 05, 2016
 
Petite Forêt T01
4.17
it was amazing
8
May 23, 2016
May 13, 2016
 
Phải Trái Đúng Sai
4.26
really liked it
8
Mar 22, 2012
Jan 16, 2012
 
Triết học nhân sinh của tôi
3.20
did not like it
8
May 10, 2016
May 10, 2016
Rss infinite
« previous 1 3 4 5 6 7 8 9 39 40