cover title author rating rating my rating read added Up arrow
 
Người giúp việc
4.45
really liked it
Aug 31, 2016
Nov 29, 2011
 
Chuộc tội
3.88
liked it
Mar 08, 2012
Nov 29, 2011
 
Điệp viên hoàn hảo: Cuộc đời hai mặt không thể tin được của Phạm Xuân Ẩn, phóng viên tạp chí Time và điệp viên cộng sản Việt Nam
4.09
it was ok
Feb 21, 2012
Dec 22, 2011
 
The Girl in the Picture: The Story of Kim Phuc, the Photograph, and the Vietnam War
3.89
not set
Apr 15, 2012
 
Cô gái lai da trắng
3.81
not set
Apr 17, 2012
 
Bên Thắng Cuộc - Giải Phóng (Bên Thắng Cuộc, #1)
4.04
not set
Dec 12, 2012
 
Hồi Kí Nguyễn Hiến Lê
4.53
it was amazing
Feb 08, 2013
Jan 29, 2013
 
Escape from Freedom
4.22
not set
Feb 01, 2013
 
Feynman chuyện thật như đùa!
4.29
not set
Feb 09, 2013
 
Tên của đóa hồng
4.11
it was amazing
Mar 26, 2013
Feb 19, 2013
 
Sử Việt, Đọc Vài Quyển
4.12
not set
Mar 21, 2013
 
Homo Deus: A Brief History of Tomorrow
4.34
really liked it
Dec 05, 2016
Sep 08, 2016
Rss infinite More books shelved as 'history' »