cover title author rating rating Down arrow my rating read added
 
Mga Ibong Mandaragit (Birds of Prey)
4.01
it was amazing
Jan 2012
Jul 26, 2011
 
Sa Mga Kuko ng Liwanag
4.24
it was amazing
Aug 04, 2011
Jul 25, 2011
 
Ermita: A Filipino Novel
4.18
it was amazing
Jun 2012
Jul 26, 2011
 
More Than Conquerors
4.54
really liked it
Sep 03, 2011
Jul 26, 2011
 
Desaparesidos
4.23
really liked it
Aug 23, 2011
Jun 30, 2011
 
Jungle Planet and Other Stories
3.70
really liked it
Feb 2012
Nov 14, 2011
 
Cracked Mirror
4.73
liked it
Sep 29, 2011
Jul 26, 2011
 
Viajero (A Filipino Novel)
4.13
liked it
Nov 2013
Jul 26, 2011
 
‘GAPÔ (at isang puting Pilipino, sa mundo ng mga Amerikanong kulay brown)
4.09
liked it
Aug 2011
Jun 30, 2011
 
Snake Twin and Other Stories
4.12
liked it
Oct 24, 2011
Jul 26, 2011
 
Ligo Na U, Lapit Na Me
3.84
it was ok
Aug 17, 2011
Jul 16, 2011
 
The Standard Bearer
4.83
not set
Jul 26, 2011
 
Ang Mundong Ito ay Lupa
4.00
not set
Jul 25, 2011
 
Farah
4.25
not set
Jul 26, 2011
 
Rainbow for Rima: Stories
4.42
not set
Jul 26, 2011
 
To Be Free
3.97
not set
Jul 26, 2011
 
Isang Dipang Langit: Katipunan ng mga tula ni Amado V. Hernandez
4.12
not set
Jul 26, 2011
 
Langaw sa Isang Basong Gatas at Iba Pang Kuwento
4.28
not set
Jul 26, 2011
 
The Builder
3.34
not set
Jul 26, 2011
 
The Alien Corn
3.27
not set
Jul 26, 2011
 
Abide, Joshua and Other Stories
3.55
not set
Jul 26, 2011
 
Edad Medya: Mga Tula sa Katanghaliang Gulang
3.96
not set
Jul 27, 2011
 
Smaller and Smaller Circles
3.98
not set
Jul 29, 2011
 
Gagamba: The Spider Man
3.89
not set
Jul 26, 2011