باغ آلبالو
3.68
liked it
Apr 03, 2011
Nov 11, 2010
 
3.69
not set
Nov 11, 2010
 
عادت می‌کنیم
3.13
did not like it
Jan 28, 2011
Nov 11, 2010
 
نشت نشا
3.54
it was ok
not set
Nov 11, 2010
 
مرشد و مارگریتا
4.32
really liked it
Mar 27, 2011
Nov 11, 2010
 
عقاید یک دلقک
4.05
liked it
not set
Nov 11, 2010
 
بارون درخت‌نشین
4.06
liked it
Feb 2015
Nov 10, 2010
 
4.05
liked it
not set
Nov 10, 2010
 
زمانی که یک اثر هنری بودم
3.68
did not like it
not set
Nov 10, 2010
 
سقوط
4.05
did not like it
Jan 25, 2011
Nov 07, 2010
 
Far from the Madding Crowd
3.92
liked it
not set
Nov 07, 2010
 
3.48
liked it
not set
Nov 07, 2010
 
3.54
liked it
not set
Nov 07, 2010
 
چند روایت معتبر
3.16
did not like it
Jan 2011
Nov 07, 2010
 
حکایت عشقی بی‌قاف بی‌شین بی‌نقطه
3.04
did not like it
not set
Nov 07, 2010
 
لاتاری، چخوف و داستانهای دیگر
3.75
not set
Nov 07, 2010
 
کنت دراکولا
3.57
liked it
not set
Nov 03, 2010
 
چنگال
3.54
really liked it
not set
Nov 03, 2010
 
3.25
liked it
not set
Nov 03, 2010
 
داستان یک انسان واقعی
4.26
liked it
not set
Oct 07, 2010
 
پری، فیلم‌نامه
3.40
really liked it
not set
Oct 07, 2010
 
كودك، سرباز و دريا
3.82
it was amazing
not set
Oct 05, 2010
 
دن آرام/ جلد اول و دوم
4.15
really liked it
not set
Oct 05, 2010
 
بانو با سگِ ملوس و چند داستانِ دیگر
3.60
liked it
not set
Oct 05, 2010
 
جنگ و صلح [War and Peace] جلد اول و دوم
4.11
it was amazing
not set
Oct 05, 2010
 
گالیور
3.55
really liked it
not set
Oct 05, 2010
 
دن کیشوت
3.85
it was amazing
not set
Oct 05, 2010
 
راز داوینچی
3.79
liked it
not set
Oct 05, 2010
 
ماهی سیاه کوچولو
4.12
not set
Oct 05, 2010
 
اصفهان نصف جهان
3.26
liked it
not set
Oct 05, 2010
Rss infinite