Jorine’s review of Zo, nu ben je wees > Likes and Comments

2 likes · 
Comments Showing 1-1 of 1 (1 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Jojanneke (new)

Jojanneke Bosch Wauw Jorine, wat een fijne reactie. Enerzijds naar dat je de situaties in het boek zo herkent. Anderzijds: het onderstreept de noodzaak voor bewustwording over het onderwerp maar weer. Dank je voor je reactie, en wat goed dat het boek als een cadeautje voelt.
Hartelijks, Jojanneke


back to top