Kirsten’s review of Zo, nu ben je wees > Likes and Comments

2 likes · 
Comments Showing 1-1 of 1 (1 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Jojanneke (new)

Jojanneke Bosch Wat een schitterende reactie. Dit geeft me het signaal 'Het Is Gelezen En Begrepen'. En klaarblijkelijk door iemand die precies weet wat de lading van het boek behelst. Prachtig. Dank!


back to top