Jeanet’s review of Zo, nu ben je wees > Likes and Comments

1 like · 
Comments Showing 1-1 of 1 (1 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Jojanneke (new)

Jojanneke Bosch Dank je voor deze woorden, Jeanet. Mooi. Het is fijn als lotgenoten de herkenning zien. Minstens zo mooi is het als omstanders er iets mee kunnen ten bate van kids die vandaag de dag in die kwetsbare situatie zitten.


back to top