Elisabeth’s review of Zo, nu ben je wees > Likes and Comments

3 likes · 
Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Jojanneke (new)

Jojanneke Bosch Elisabeth, dank je voor jouw kijk op dit boek. Je hebt treffend verwoord wat veel mensen voelen en zullen herkennen, denk ik. Dat gevoel van 'och jee, als dat maar goed komt met die kinderen, maar eh, welke rol heb ik daar in of zou ik kunnen hebben (en is het erg als ik niets baanbrekends doe voor hen)?'.

Of Thommie contact na zoveel jaren op prijs zou stellen weet ik niet; ik denk dat dat voor iedere volwassene die op jonge leeftijd een of beide ouders is verloren een vraag is die uitsluitend individueel te beantwoorden is.

Ik hoop dat de site van WeesWijzer (die zsm live gaat) groeit ten bate van weeskids (en omstanders) die het nodig hebben.

Nogmaals dank voor jouw reactie!


message 2: by Elisabeth (new)

Elisabeth Jojanneke,

Nee joh, ik kan me nauwelijks voorstellen dat Thommie überhaupt nog zou weten wie ik was/ben. Waarschijnlijk heeft hij meer indruk op mij gemaakt dan ik op hem door zijn 'situatie'. Ik bedoelde meer mijn ouders, wat die zich kunnen herinneren en vooral dan ook van wat er met Thommie gebeurd is.

Ik ga de site in de gaten houden!


message 3: by Marja (new)

Marja Bak-aal Wat een bijzonder verhaal Elisabeth. Dank je dat je het met mij wilt delen. Wil het ff laten zakken, het raakte mijn hart... groetjes, Marja


back to top