Kris’s review of Katyně > Likes and Comments

2 likes · 
Comments Showing 1-1 of 1 (1 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Kris (new)

Kris A tedy ještě: chválím u tohoto vydání ilustrace, ty jsou hezké :-)


back to top