Ints’s review of Zelta teļš > Likes and Comments

12 likes · 
Comments Showing 1-1 of 1 (1 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Matīss (new)

Matīss Protams, ka Benders ar ekonomiskajiem noziegumiem neaizraujas. Ja pareizi atceros skaitu, tad viņam bija četri simti veidu, kā atbrīvot savus līdzpilsoņus no naudas pilnīgi legāli.


back to top