Whole World Quotes

Quotes tagged as "whole-world" (showing 1-12 of 12)
Mehmet Murat ildan
“In a simple street you can find the whole world: You can find joy and sorrow; you can find good and evil, silence and noise; you can find all the comedies and all the tragedies! An ordinary simple street is the mirror of the whole world!”
Mehmet Murat ildan

Catherine Anderson
“As he tightened his embrace around her, he knew he'd made the right choice.
He held the whole world in his arms.”
Catherine Anderson, Early Dawn

Debasish Mridha
“Sometimes a simple focused thought can change the whole world.”
Debasish Mridha

Debasish Mridha
“Let the light of love enlighten the whole world. Let the power of love overpower all the evils.”
Debasish Mridha

Abhijit Naskar
“The black, the white, the brown, the red, the yellow, the hetero, the homo, the trans, the poor, the rich, the literate, the illiterate, the weak, the strong – all are my sisters and brothers. My life is their life. And till the last breath in my body, I shall be serving you all with all the power in my veins. And beyond death, my ideas shall be serving you for eternity.”
Abhijit Naskar, I Am The Thread: My Mission

Enock Maregesi
“Kusudi mimba itungwe lazima kuwepo na kromosomu X na kromosomu Y. Kromosomu ni nyuzinyuzi katika kiini cha seli zenye jeni au DNA, ambazo hubeba taarifa kuhusu sifa za kimaumbile zinazorithishwa kwa kiumbe hai kutoka kwa mama na baba wa kiumbe hicho. Kwa upande wa Yesu Kristo, katika hali ya kawaida, kromosomu X ilitoka kwa Maria Magdalena na kromosomu Y ilitoka kwa malaika Gabrieli. Yesu alikuwa Myahudi lakini Kristo ni Mungu. Yesu Kristo alikuwa binadamu kama sisi, lakini alikuwa na utukufu na alikuwa na damu ya Mungu iliyotakasika. Damu kama hiyo ndiyo inayotiririka katika miili ya kila mmojawetu ijapokuwa ni damu ya Adamu, ambayo bado haijatakaswa. Damu ya Yesu si kitu kidogo. Ilipomwagika msalabani ilifunika dunia nzima. Ndiyo maana tukasamehewa. Bila damu hiyo, bila utukufu huo wa Mungu, hakuna binadamu atakayeokolewa, hakuna pepo atakayeondolewa.”
Enock Maregesi

Debasish Mridha
“When you believe, the whole world with all of her positive-synchronized power dares to help you.”
Debasish Mridha

“When the whole world is against you and all you know seems lost. Know that God is right there standing at your side ready to catch you and put you back on your own two feet again.”
Anthony T. Hincks

“It's when you're happy for another person that you show your heart for the whole world to see.”
Anthony T. Hincks

Laura Kaye
“But I came awake and you weren’t there and in that moment I knew my whole world began and ended with you.” - Caine”
Laura Kaye, Ride Dirty