Umutsuzluk Quotes

Quotes tagged as "umutsuzluk" (showing 1-12 of 12)
Mehmet Murat ildan
“Trenler, arabalar ve her çeşit araçlar yalnızca insanları taşımazlar, insanların ağır düşüncelerini ve gizli umutsuzluklarını da taşırlar.”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Üzgünken umutsuzluktan başını eğme, kaldır başını! Başın dikken daha iyi görür, daha iyi dövüşürsün!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Ne olursa olsun, olumlu düşündüğün sürece umutsuzluk sana asla dokunamaz!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Umutsuzluk yalnızca yeni bir umutla yenilgiye uğratılabilir!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Doğru düşünme, bu karanlık evrende senin en iyi ışığındır; senin en kötü umutsuzluğunda en iyi umudundur!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Mutsuz bir insan olabilirsin, fakat umutsuz bir insan asla olmamalısın! Başarısız bir insan veya yenilmiş veya terkedilmiş şansız bir insan olabilirsin, fakat umutsuz bir insan asla olmamalısın! Umutsuz olmak kötünün kötüsüdür, nihai kötüdür!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Umutsuzluğu yolunun üzerinde duran kalın ve yüksek bir duvar gibi düşünme; o sadece bir karanlıktır ve ışığa ulaşıncaya dek karanlıkta da yürüyebilirsin!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Zihninin gücü senin umutsuzluğunun derinliğini belirler! Daha zayıf zihin oldukça daha derin umutsuzluk olacaktır!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Trajedi bir felakettir; fakat o trajediden sonraki umutsuzluk çok daha büyük bir felakettir!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Umutluyla umutsuz bir araya geldiklerinde her ikisi de birbirlerinden harika şeyler öğrenecekler: Umutlu, umutsuz olmanın dehşetini öğrenecek ve umutsuz da umutlu olmanın güzelliğini öğrenecek!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Umut dolu insanların etrafında her zaman bir ışık görebilirsin ve umutsuzların etrafında da karanlık! Ve karanlık zamanlarda etrafındaki bir ışıktan daha iyi bir kalkana nasıl sahip olabilirsin?”
Mehmet Murat ildan