Turkish Literature Quotes

Quotes tagged as "turkish-literature" (showing 1-30 of 925)
Mehmet Murat ildan
“In the New Year, never forget to thank to your past years because they enabled you to reach today! Without the stairs of the past, you cannot arrive at the future!”
Mehmet Murat ildan

Yaşar Kemal
“Kuşlar da gitti," dedi Mahmut.
Sonra hiç konuşmadık. Kuşlar da gitti, kuşlarla birlikte de... Ne olacak, kuşlar da gitti.”
Yaşar Kemal, The Birds Have Also Gone

Mehmet Murat ildan
“Water is the most perfect traveller because when it travels it becomes the path itself!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Similar souls wander in the similar places! They may not know each other, but often they touch the same winds, they step on the same leaves, their looks are lost in the same horizons!”
Mehmet Murat ildan

Oğuz Atay
“Babamın, sonradan daha iyi farkettiğim karakterinin eşsiz bir özetiydi bu cümle: ‘Dur bakalım hele.’ Hem kendi durur, hem de herkesi durdururdu bu cümleyle. Benim hızımı, annemin hırçın ve telaşlı atılmalarını hep bu amansız cümlesiyle keserdi: ‘Dur bakalım hele.’ Dünya tefekkür tarihine ‘Durbakalımhelecilik’ geçmezse, babama yapılmış en büyük haksızlık olacaktır bu. Ben de belki biraz bu felsefenin tesiriyle böyle olmuşumdur.”
Oğuz Atay, Tutunamayanlar

Mehmet Murat ildan
“Treat every natural beauty you met as if you see them for the first and last time!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“To lose something is an illusion because everything we own is just a mirage! And you, you cannot lose something which is not yours!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Death is the truth of the 21st century and we know that it was the truth of the older centuries as well but it may not be the truth of the next day or the next year or the next centuries ahead! Why? Because we have created the idea of immortality and once we think of something, once an idea is created, it will appear in reality sooner or later!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Most people give up their dreams when they see few dark clouds on the horizon! Cowards can never reach their destinations, but then even the toughest storms cannot touch the determination of a gallant mind!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Don’t challenge everything which challenges you! Don’t take every funny challenge serious and don’t see every weak menace as a big threat, keep your energy for the powerful challenges, for the big menaces!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Peaceful roads are for the unpeaceful minds; restful attracts the unrestful; the empty streets of tranquillity pull the anxious souls towards itself!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Leave your limiting-self just like a snake shedding its skin so that you can go beyond your own frontiers!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“To learn how to live twice in one life, you must get to know the people who lived twice in one life!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“In this meaningless universe, we need saviours to cling to the existence and music is one of our best saviour!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Oh, poor human! You have so many dreams, but so short period of time! You are living in the ocean of desires, but dying in the deserts of limited time! Oh, poor human!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Зимата е мъртва,
пролетта е луда,
лятото е весело,
а есента ...
есента е мъдра!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Your most precious journey is the journey to your own mistakes and so you can face them!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“How important things you will achieve in life will be determined by how many times you shall act bravely in life!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“If you close your eyes in a park you will realise that everything you see around is at the same time in the air because everything has a scent and every scent is a misty image!”
Mehmet Murat ildan

“Ölüm, türümüze özgü bir durum değil. Bunca tantanaya gerek yok. Hayat; anlamsızlıklar yığını, ölüm de bu yığının süpürgesi. Bence çoğalmanın mantıksızlığı üzerinde durmalıyız. Ürememeliyiz. Nefes aldırmalıyız doğaya. Kendimizi doğanın vahşiliğine bırakmalıyız. Yetmediğimiz yerde ölmeliyiz. Biz, hep öldürdük, Yetmediğimiz yerde ölmeliyiz. Hata buradaydı”
Hakan Akdoğan, İlişmek

Ahmet Hamdi Tanpınar
“Ben zamanı gördüm,
İçimde ve dışımda sessiz çalışıyordu.
Bir mezar böyle çalışırdı ancak,
Yıldırımsız ve baltasız,
Bir orman böyle devrilirdi!
Ben zamanı gördüm,
Kaç bakışta bozdu hayâlimi,
Ve kaç düşüncede!”
Ahmet Hamdi Tanpınar

“راستش را بخواهی بی میل نیستم گاهی به من دروغ بگویی. ادم فقط وقتی چیزی برایش خیلی مهم و از دست دادنش دردناک باشد ، دروغ میگوید.”
اورهان کمال

Orhan Pamuk
“Hiç vazgeçme bozacı. Bu kuleler, betonlar arasında kim alır deme. Sen hep geç sokaklardan.”
“Ben kıyamete kadar boza satacağım,” dedi Mevlut.”
Orhan Pamuk, A Strangeness in My Mind

Orhan Pamuk
“Şehre söylemek duvarlara yazmak istediği şey şimdi aklına gelmişti işte. Bu hem resmî, hem şahsi görüşüydi; hem kalbinin hem de dilinin niyetiydi.
“Ben bu alemde en çok Rahiya’yı sevdim,” dedi Mevlut kendi kendine.”
Orhan Pamuk, A Strangeness in My Mind

Orhan Pamuk
“Evet, bütün dünya Türk’ün düşmanıdır, ama Türk’ün en büyük düşmanı Türk’ün kendisidir.”
Orhan Pamuk, A Strangeness in My Mind

Mehmet Rauf
“Evet, evet öyle bir yer olmalı ki, insan kalabalıkta yaşamalı, fakat içine girmeden.”
Mehmet Rauf, Eylül

« previous 1 3 4 5 6 7 8 9 30 31