The World S A Stage Quotes

Quotes tagged as "the-world-s-a-stage" (showing 1-2 of 2)
Richelle E. Goodrich
“Dress the part! Invent and pretend to your heart’s content! Act, sing, and dance while everyone’s watching! The world’s a stage, remember?”
Richelle E. Goodrich, Making Wishes

Ludvig Holberg
“Men, naar Comoedier ere moralske og opbyggelige, kand jeg ikke see, med hvad Føye man kand kaste Foragt paa Acteurs, som forestille dem. Comoedianter ere vel udi de Roman-Catholske Lande excommunicerede: men, saasom paa mange saadanne Steder Skiøger offentligen tillades, lærer man intet andet deraf, end at den Canon er giort hen i Taaget, eller forfattet af Hypocriter, hvilke ere de eeneste lastværdige Comoedianter; Thi en Øyenskalk spiller de hæsligste Comoedier. Den Forskiel imellem ham og en anden Acteur er denne, at skiønt begge agere forstilte Personer, saa forstiller den første sig, for at bedrage Verden, og den sidste, for at legge Bedragerie og falske Dyder for Lyset.”
Ludvig Holberg, Epistler