Osmijeh Quotes

Quotes tagged as "osmijeh" (showing 1-4 of 4)
Sulejman Bugari
“Budi ljubazan i nasmij se svakome koga sretneš. Možda mu je taj tvoj osmijeh potrebniji više nego što misliš.”
Sulejman Bugari

Kako se zove ono kad suza iz tvoga oka pada na moje lice, i kada
“Kako se zove ono kad
suza iz tvoga oka
pada na moje lice,
i kada osmijeh tvojih usana
nasmije moje srce?

Ima li to, uopće, ime?
I šta se radi s time
kad više ne znaš
šta pripada kome
od dvoje,
dok sve im tuđe
postaje svoje?”
Ammara Šabić

عائض القرني
“Osmijeh vrijedi samo onda kada proizilazi i izbija iz ljudske prirode prepune dobrote.”
عائض القرني

“Mrk pogled na licu protivan je prirodi, a kad postane uobičajenim, izražajnost počinje umirati ili je već konačno ugasla i ne može je se više užgati. Pokušavaj poštivati tu prosudbu- da je to nešto protivno razumu. U polju moralna ponašanja, ako nestane čak i svijest o pogrešnome, ostaje li za život još imalo razuma?”
Marcus Aurelius, Meditations