Quotes About Mga Ibong Mandaragit

Quotes tagged as "mga-ibong-mandaragit" (showing 1-1 of 1)
Amado V. Hernandez
“Ang katuturan ng karanasan at istoriya'y di ang pagtanda sa mga pangyayari, kundi ang pagtatamo ng aral sa kanila.”
Amado V. Hernandez, Mga Ibong Mandaragit

All Quotes | My Quotes | Add A Quote


Browse By Tag