Mehmet Kecheci Quotes

Quotes tagged as "mehmet-kecheci" (showing 1-30 of 71)
Mehmet Keçeci
“Bioinformatics: The collection of biological scientific data, processing, making meaningful and identify them in or around the problem, no, examination, understanding, and they have been developed for the production of solutions virtual environment perception (In Silico, Silicio, In Glass), vitality (In Vivo), truth and reality branch is a discipline that helps us to understand better.”
Mehmet Keçeci, Bioinformatics 1: Introduction to Bioinformatics (Volume 1) Full Color

Mehmet Keçeci
“1998'de bir senede bin sene yaşlanmıştım fakat 2010-2014 yılları arasında aptallardan, korkaklardan, müfterilerden, köpeklerden, itlerden, çakallardan, tilkilerden, ibnelerden, pezevenklerden, fahişelerden, dümbeleklerden, ajan ve muhbirlerden, tarassutçulardan, tecessüsçülerden, mukallitlerden, kuklalardan, satılmışlardan, acemi ve çaylaklardan, röntgencilerden dolayı yüz bin sene yaşlandım. İnsân satın alanlar, satanlar veya satılıkların hiçbiri benim muhatabım olamaz.”
Mehmet Keçeci

Mehmet Keçeci
“Sadece bilgi tek başına toplumsal değere dönüşmüyor. Sizin ondan nasıl bir değer çıkardığınız çok daha önemlidir.”
Mehmet Keçeci

Mehmet Keçeci
“Bir sinek bir şeye takıldığında ömür boyu aynı yerde kalır. Bu yüzden sineklerle uğraşmaya değmez.”
Mehmet Keçeci

Mehmet Keçeci
“Tenekeyi (tinplate , ブリキ, buriki) dövmekle kılıç (sword, 剣, ken), köpeklere (watchdogs, 番犬, bunken) sahip olmakla adam/insân (Man, 男, otoko) olunmaz. Kılıcın da, adamlığın da bir ustalığı vardır. Adamlığın başlangıcı samîmiyet, dürüstlük, dosdoğru olabilmekten geçer. Her amire yalaklananlardan amir olabilir ama asla adam olamaz. Adamlar çevresindeki insânları çıkarları için satmazlar. Harama el uzatmazlar. Başkalarının mahremlerini araştırmazlar. Bil ki başkasının mahremlerine el atanlardan insânı bırak hayvan bile olmaz.”
Mehmet Keçeci

Mehmet Keçeci
“Temiz bir toplum istiyorsak ilk önce İftira ve Şantaj Örgütleri’nin (Slander and Blackmail Organizations) toplumdan ve devlet içindeki yapılarından temizlenmesi gerekir. Toplumda yapılan her işin belirli kurallar dâhilinde cereyan etmesi gerekir. Hatâlar ve yanlışlıklar yine bu kurallar içinde düzeltilmesi gerekir. Bunun yerine bu örgütlere sınırsız yetkinin verilmesi toplumda kargaşaya, düzensizliğe, keşmekeşe, kaosa, güvensizliğe ve intikam duygularına yol açacak sonuç olarak ta şiddet şiddeti doğurarak toplumların yıkımına, felaketine sürükleyecektir. Kimse kimsenin özeline, mahremiyetine girme yetkisini kendinde bulamaz. Buldukları zamânda bunun bedelinin toplumca ne olduğu bellidir. Bunlar tanrıcık rollerine soyunmakla toplumun ayağı altında ezilmesi kaçınılmazdır.”
Mehmet Keçeci

Mehmet Keçeci
“Mahremiyet (privacy); sadece kişisel gizlilik değil bireylerin rahat, hür, huzurlu bir şekilde hareket edebildikleri, konuşabildikleri, düşünebildikleri, öz benliklerini tam olarak ortaya koyabildikleri bir alandır.”
Mehmet Keçeci

Mehmet Keçeci
“Derin Dîni İnanç ve Bilgi; Samimiyet, İhlâs; Bireysel ve Toplumsal Huzur; Derin İlmi ve Bilimsel Bilgi ve Uygulama; Sanatta Derinlik ve İncelik; Araştırma, Uygulama ve Geliştirme; Bilim ve Teknolojide Tekâmül ve Terakki, Yenilikçilik, İnnovasyon, Sun', Monozukuri, Poka-Yoke bir bakış açısı bizleri Medeniyete götürür.”
Mehmet Keçeci

Mehmet Keçeci
“Türkler ilk önce, evvela “İMKÂN” der sonra “imkânSIZ” der. İngilizler ise ilk önce “IMpossible” der sonra “POSSIBLE” derler.”
Mehmet Keçeci

Mehmet Keçeci
“Biyoenformatik, Biyobilişim (Bioinformatics): Biyolojik bilimsel (biyobilimsel, bioscientific) verilerin toplanması, işlenmesi, anlamlı hale getirilmesi ve bunların içindeki veya etrafındaki problemlerin tesbiti, bulunması, irdelenmesi, anlaşılması ve bunlara çözüm üretimi için geliştirilmiş sanal ortam algısını (In Silico, Silicio, in Glass) canlılık (in Vivo), gerçeklik ve realiteyi daha iyi anlamamıza yardımcı olan bir disiplin dalıdır.”
Mehmet Keçeci, Biyoenformatik I

Mehmet Keçeci
“Siyasetle ilgilenmeyebilirsiniz fakat devleti yönetecek kadar veya yönetenlere ışık olacak kadar siyasetti de biliniz. Mehmet Keçeci”
Mehmet Keçeci, Turkish Quotes I: Türkçe Alintilar I (Series of Proverbs From the Past) (Volume 1)

Mehmet Keçeci
“Ben size bu evrenin hakîkatini tam olarak açıklayamayabilirim fakat en azından insânız. İnsân olduğunuz hâlde bâzıları üç boyutlu gölgeler olmayı tercih etmişlerdir. Belirli bir süre sâhiplerine göre hareket ederler fakat hak, nûr, ışık, aydınlık geldiğinde ise zulümâta, karanlığa karışırlar.”
Mehmet Keçeci, Turkish Quotes II: Türkçe Alintilar II (Series of Proverbs From the Past) (Volume 2)

Mehmet Keçeci
“Asıl engel, engellilik (disability, disabled) bedende değil âkıldadır. Sen kalbini, gönlünü, rûhunu, mantığını, zihnini kirlettikten sonra ne mâl ne makâm seni engelden kurtaramaz. Hattâ engelin o kadar büyüktür ki sen bile onu fark edemezsin.”
Mehmet Keçeci, Turkish Quotes III: Türkçe Alintilar III (Series of Proverbs From the Past) (Volume 3)

Mehmet Keçeci
“Aşkın kılavuzu îmân ve İslâm’da olduğu gibi Allâh (c.c.), Kur’ân-ı Kerîm ve Resûlullâh (s.a.v.)’dir ayrıca aşkın kılavuzu yine kendisidir. Fakat öncekilerden ders almayanlar bu yolun her bir dikeninin tadına bakmak zorunda kalırlar. Bu yüzdendir ki aşk yolunun yolcuları dikenleri de doğal ve tabiî olarak kabûl ederler. Âşığın feryâdu figânları dikenlerden değil ilâhî ayrılık acısındandır.”
Mehmet Keçeci, Turkish Quotes IV: Türkçe Alintilar IV (Series of Proverbs From the Past) (Volume 4)

Mehmet Keçeci
“Science: Science is the art of establishing models. These models established axiom, postulate, and priori. If supported by experiments continue to this model. These models around technology is extended and improved. In some cases, they may try and change our technology models. Cannot reach the end of science. After our terms of science renews itself every new perspective. Therefore, a bride wearing a veil as we face a different face when we remove every veil. Therefore, every scientist is a master craftsman.”
Mehmet Keçeci, Bioinformatics I: Introduction to Bioinformatics

Mehmet Keçeci
“Cybernetics; dialogue with the surrounding world of the presence of humans, as a result of the interaction and the perception of reality is an applied discipline branches of this perception.”
Mehmet Keçeci, Bioinformatics 1: Introduction to Bioinformatics (Volume 1) Full Color

Mehmet Keçeci
“Cybermedicine: Computer, internet, network, wired-wireless communications, mechanics, electronics, robotics, data processing and evaluation of technology and software all at the same time or partially human and other living things in the diagnosis, treatment and follow-up is involved in a disciplinary branch.”
Mehmet Keçeci, Bioinformatics I: Introduction to Bioinformatics

Mehmet Keçeci
“Infonomics: There is obtained or will be obtained, an information or knowledge society will be formatted to make economic value, not present in the economy, acquisition, valuation and continue tiveness of giving continuity of economic value is a discipline branch providing sustainability.”
Mehmet Keçeci, Bioinformatics 1: Introduction to Bioinformatics (Volume 1) Full Color

Mehmet Keçeci
“Sibernetik (Cybernetics); insân ile onu çevreleyen varlık âlemi diyaloğu, etkileşimi sonucu ortaya çıkan gerçeklik algısı ve bu algının uygulamalı bir disiplin dalıdır.”
Mehmet Keçeci, Biyoenformatik 1

Mehmet Keçeci
“Sibertıp (Cybermedicine): Bilgisayar, internet, ağ, kablolu-kablosuz iletişim, mekanik, elektronik, robotik, veri işleme ve değerlendirme teknoloji ve yazılımların tümünü aynı anda veya kısmi olarak insân ve diğer canlıların teşhis, tedavi ve takibinde rol alan bir disiplin dalıdır.”
Mehmet Keçeci, Biyoenformatik 1

« previous 1 3