Meša Selimović Quotes

Quotes tagged as "meša-selimović" (showing 1-15 of 15)
Meša Selimović
“Otići ću jednom.
Kuda?
Ma kuda.
Kada?
Nikada.
Čim đavo preciznosti došapne vrlo određena pitanja, maštanje nestaje. Ostaje tuga. Ostaje život oko nas.”
Meša Selimović, Ostrvo

Meša Selimović
“Nikad čovjek ne smije misliti da je siguran, ni da je umrlo što je prošlo.”
Meša Selimović, Death and the Dervish

Meša Selimović
“Smatrao sam da me mora razumjeti, ako me voli, da me mora razumjeti i kad ništa ne kažem, mora biti na mojoj strani i kad nemam pravo. Zaboravljajući da bi to trebalo da bude i moja obaveza, okrenuo sam se protiv nje, stavljajući ih zajedno na jednu stranu. Sad sam sâm, ima zadovoljstva i u tome. I ne želim više da ih uvjerim, da im objasnim sebe, hoću da imam pravo. Jer imam pravo, iako to nema nikakva značaja.”
Meša Selimović, Tišine

Meša Selimović
“Pusto mi je u duši. Prazno mi je srce.”
Meša Selimović

Meša Selimović
“Rekao je: Nisu za griješnicima plakali ni nebo ni zemlja. A ja sam mislio: teško čovjeku ako su mu mjera nebo i zemlja.”
Meša Selimović

Meša Selimović
“Žena zna, žene uvijek znaju, makar ništa ne bilo rečeno, i prije će pomisliti da jest nego da nije.”
Meša Selimović, Death and the Dervish

Meša Selimović
“Ne volim tugu, čini me zlim, zato se zavaravam bijesom.”
Meša Selimović, Tišine

Meša Selimović
“Give me strength to forgive. Because he who forgives is the greatest. And I know I cannot forget.”
Meša Selimović, Death and the Dervish

Meša Selimović
“Otići ću, da te ne gledam, otići ću, da ne mislim na izdaju. - Znaš li kako mi je bilo? Znaš li kako mi je i sad? Otići ću, da te ne mrzim, da mi postane svejedno. Rasuo sam tvoj lik po dalekim putevima, raznijeće ga vjetrovi i sprati kiše, nadam se. U meni će ga potrti pozlijeđenost.”
Meša Selimović, Death and the Dervish

Meša Selimović
“...izgleda daleko sve što treba da se desi, i sasvim nestvarno. Duboko u sebi vjerujem da se neće ni desiti. Znam da hoće, ali se nešto u meni smješka, opire, odbija. Desiće se, ali je nemoguće.Ono što znam nije dovoljno. Još je suviše života u mome srcu, i ne pristajem da shvatim. Možda i zato ovo pišem: nisam klonuo, otklanjam smrt.”
Meša Selimović, Death and the Dervish

Meša Selimović
“Strašno je proživeti vek kao anoniman i potpuno neopažen čovek; nikakva odjeka od tebe nema, jednak si kamenu ili bačenoj grani kraj puta. Niko te zapamtiti neće. Jer već za tvoga života pitaju: ko je taj Ivan Marić? Šta je učinio?”
Meša Selimović, Ostrvo

Meša Selimović
“Opet sam sam.
Možda je i najbolje tako, ne očekuješ pomoć i ne bojiš se izdaje. Sam. Učiniću sve što mogu, ne uzdajući se u podršku koje nema, i onda je moje sve što postignem, i zlo i dobro.”
Meša Selimović

Meša Selimović
“Ni bol ne osjećam, samo prazninu. Zašto je ne zatrpati?”
Meša Selimović, The Fortress

“Celog života je sanjao o nečemu višem, a prilika mu se nikada nije pružala. Ako mu sudbina nije dala mogućnost, zašto mu je dala želju?”
Ostrvo Meša Selimović

Meša Selimović
“Ostala su mu za opravdanje i utjehu samo tri razloga: sudbina koja je jača od nas, njegovo pravovremeno upozorenje da se čuvam đavola u sebi, i nada da ću mu na kraju reći grubu riječ. Sačuvaće je u srcu kao hamajliju, u sjećanju kao lijek, u savjesti kao opravdanje. (…) Ali mu ne dam zadovoljstvo da se opere mojom grubom riječi, toliko nije zaslužio.”
Meša Selimović, The Fortress