Market Economy Quotes

Quotes tagged as "market-economy" (showing 1-5 of 5)
E.A. Bucchianeri
“They lived off each other's hypocrisy, fuelling a worthless market of trash.”
E.A. Bucchianeri, Brushstrokes of a Gadfly,

Bangambiki Habyarimana
“Market economy can only mean survival of the fittest”
Bangambiki Habyarimana

Bangambiki Habyarimana
“They only let us live in millions for the sake of the economy. I don't know what will happen by the time they figure out how to run the economy without the people”
Bangambiki Habyarimana, The Great Pearl of Wisdom

Bangambiki Habyarimana
“Market economy favors the have against the have not”
Bangambiki Habyarimana, The Great Pearl of Wisdom

Ludvig Holberg
“Men tillige med denne U-ligheds Ophævelse, forsvandtes all Æmulation; saa at de, som tilforn havde søgt at distingvere sig ved Videnskab og Flittighed, for at nyde de Embeder, som vare best aflagde, bleve lunkne i deres Studeringer; og, naar nogen bebreydede dem saadant, svarede de: Hvad nytter det, at vi distingvere os blant andre, naar Belønningerne ere lige?og havde de derudi ikke U-ret.”
Ludvig Holberg, Epistler