Köpek Quotes

Quotes tagged as "köpek" (showing 1-11 of 11)
Mehmet Murat ildan
“Köpek, insanın iyi bir arkadaşı olur, insanın kendisi ister iyi ister kötü olsun!”
Mehmet Murat ildan
tags: köpek

Mehmet Murat ildan
“Evren korkutucudur; bir koruyucuya ihtiyacımız var ve titiz bir zihin en iyi koruyucudur; o, bizi her zaman koruyan dikkatli bir köpek gibidir!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“İyi bir köpek iyi bir adamdan farklı değildir ve kötü bir adam da kötü bir köpekten farklı değildir!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Aptal bir politikacı aptal bir şey söylediğinde her defasında ona yanıt vermen gerekmez, çünkü havlayan her köpeğe hoşt demek saçmalıktır!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Kuduz bir köpekle bir savaş çığırtkanı arasında hiçbir fark yoktur!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Hükümet yanlısı basın bir basın değildir sadece yalan üreten çirkin bir makinedir; halkı değil yalnızca resmi hırsızları koruyan bir bekçi köpeğidir!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Köpekler yaklaşık on iki yıl yaşarlar ve o yüzden şu dâhice felsefeyi keşfetmişlerdir: Zaman sınırlı olduğu için mutsuz olmaya zaman yoktur!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Eğer bir ülkeyi köpekler yönetiyorsa her gün ne işitebilirsin, berbat havlama gürültülerinden başka?”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Köpekler hem çocukların hem de olgun insanların zihnini taşırlar! Eğlenmeyi çok severler fakat çok ciddi de olabilirler!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Bir köpeğin sahibi kendi köpeğinin ustası olabilir fakat köpek de bir ustadır, bir arkadaşlık ustası!”
Mehmet Murat ildan