Italian Literature Quotes

Quotes tagged as "italian-literature" (showing 1-24 of 24)
Giovanni Verga
“Nei piccoli paesi c’è della gente che farebbe delle miglia per venire a portarvi la cattiva nuova.”
Giovanni Verga, Mastro-don Gesualdo

Primo Levi
“Аз обаче си извлякох друга поука, по-простичка и по-конкретна, и смятам, че всеки радетел на нашата наука би могъл да я потвърди: не бива да имаме вяра на почти същото (натрият е почти същият като калия, но с натрия нищо подобно нямаше да се случи), на практически еднаквото, на приблизителното, на разните "горе-долу" и "или евентуално", на заместителите и кръпките. Макар и нищожни, несходствата могат да доведат до драматично различни резултати - както железопътните стрелки - и голяма част от професията на химика се състои тъкмо в предпазването от такива несходства, в познаването им отблизо, в предвиждането на техните последици. Впрочем нещо, което важи не само за химиците.”
Primo Levi, The Periodic Table

Giuseppe Tomasi di Lampedusa
“…They're dangerous as all gifts from the sea are; the sea offers death as well as immortality.”
Giuseppe Tomasi di Lampedusa, The Professor and the Siren

Olga Goa
“You are like the winged goddess from Greek mythology. As beautiful and soaring like an angel as her". #MilanoVeneziani. #ItalianPassion:”
Olga Goa

Olga Goa
“You've got something that I don't have. Innocence. Ur eyes express it, & I can read everything in them". #MilanoVeneziani. #ItalianPassion”
Olga Goa

Carlo Emilio Gadda
“Ma Gonzalo? Oh, il bel nome della vita! una continuità che s'adempie. Di nuovo le sembrò, dal terrazzo, di scorgere la curva del mondo: la spera dei lumi, a rivolversi; tra brume color pervinca disparivano incontro al sopore della notte. Sul mondo portatore di frumenti, e d'un canto, le quiete luminarie di mezza estate. Le sembrò di assistervi ancora, dalla terrazza di sua vita, oh!, ancora per un attimo, di far parte della calma sera. Una levità dolce. E, nel cielo alto, lo zaffiro dell'oceano: che avevano rimirato l'Alvise, a tremare, e Antoniotto di Noli, doppiando capi dalla realità senza nome incontro al sogno apparito degli arcipelaghi. Si sentì ripresa nell'evento, nel flusso antico della possibilità, della continuazione: come tutti, vicina a tutti.”
Carlo Emilio Gadda, La cognizione del dolore

Leonardo Sciascia
“…And the sound of the sea, like the wild-animal breath of the world itself, frightened them as it gasped and died at their feet.”
Leonardo Sciascia, The Wine-Dark Sea

Giuseppe Tomasi di Lampedusa
“…And in truth, the sun, the seclusion, the nights passed beneath the wheeling stars, the silence, the scant nourishment, the study of remote subjects wove around me a spell that predisposed me to marvels.”
Giuseppe Tomasi di Lampedusa, The Professor and the Siren

Primo Levi
“Всички си повтаряха, че руснаците ще дойдат скоро, веднага; всички бяха убедени в това и все пак никой не се надяваше дълбоко в себе си. Защото в лагерите човек загубва навика да се надява, дори доверието в собствения си разум. Да се мисли в лагера е излишно, защото събитията настъпват непредвидими, а и е вредно, защото този навик поддържа жива чувствителността, която е извор на мъка и която предвидливите природни закони притъпяват щом страданието прехвърли известни граници. Човек се уморява не само от радостта, страха и мъката, но и от очакването”
Primo Levi, If This Is a Man / The Truce

Primo Levi
“Тук, в лечебницата на лагера, времето бе наше: местехме се от нар в нар, правехме си посещения и говорехме, говорехме... Дървената барака, наблъскана със страдащо човечество, беше изпълнена с думи, със спомени и с една мъка, която на немски се нарича Heimweh, хубава дума, която означава "мъка по дома".
Знаехме откъде идваме - спомените за външния свят населяваха нашите сънища и нашите бдения; установявахме с изненада, че нищо не сме забравили и всеки извикан спомен изниква пред нас с болезнена яснота. Но къде отивахме - не знаехме. Дали щяхме да оцелеем от болестите и да избегнем газовите камери, дали щяхме да издържим на труда и глада, които ни изпиваха? А след това? Тук, временно пощадени от ругатните и побоя, можехме да се вглъбим в себе си и да размислим, и ни ставаше ясно, че не ще се завърнем. Дотук пътувахме с пломбирани вагони; видяхме да отвеждат на смърт нашите жени и деца; превърнати в роби, стотици пъти отивахме и се връщахме с маршова стъпка към безропотния си труд с изпепелени души, преди да е настъпила анонимната ни смърт. Ние нямаше да се върнем. Никой не трябваше да излезе оттук и да занесе на света, заедно със знака, жигосан върху плътта ни, лошата вест какво човек е дръзнал да стори на човека тук, в Освиенцим.”
Primo Levi, If This Is a Man / The Truce

Primo Levi
“Şimdi bir insan göz önüne getirin ki, sevdiği insanlarla birlikte yuvası, alışkanlıkları, ceketi, pantolonu, uzun sözün kısası, her şeyi elinden alınmış olsun. Kendini bomboş, boşalmış hissedecektir bu insan; çünkü nesi var nesi yok her şeyini yitiren bir insan, kendi kendisini de çok kolay yitik hisseder. Bu göz önünde tutulursa o zaman İmha Kampı sözcüğünün ne demek olduğu daha kolay anlaşılır; benim ''derinde kalmak'' deyimiyle neyi anlatmak istediğim de ortaya çıkar.”
Primo Levi, Se questo è un uomo: Versione drammatica di Pieralberto Marché e Primo Levi

Alessandro D'Avenia
“C'è un vedere che è credere, perchè è sperare, ma sperare richiede di essere disposti a servire la vita che si è intuita nell'altro.”
Alessandro D'Avenia, L'arte di essere fragili: Come Leopardi può salvarti la vita

“I want to forget myself in you..." #MilanoVeneziani. #ItalianPassion”
OlgaGOA

Olga Goa
“Although I think the word "pleasure" is unknown to you. More precisely, its practical meaning". #MilanoVeneziani. #ItalianPassion”
Olga Goa

Alberto Savinio
“L'art rallume toujours les lumières du paradis perdu”
Alberto Savinio, Ascolto il tuo cuore, città

Olga Goa
“I give pleasure to you. Do not interfere..." #MilanoVeneziani. #ItalianPassion”
Olga Goa

“I've become too responsible since I met you..." #MilanoVeneziani. #ItalianPassion”
OlgaGOA

Curzio Malaparte
“Artık hiçbir insan ve doğa yasası kalmamıştı. Yıkılıp gitmişti dünya.”
Curzio Malaparte, Kaputt

“You are like a narcotic plant..." #TimothySvetlov. #ItalianPassion”
OlgaGOA

Giovanni Verga
“Soltanto il mare gli brontolava la solita storia lì sotto, in mezzo ai faraglioni perché il mare non ha paese nemmeno lui, ed è di tutti quelli che lo stanno ad ascoltare, di qua e di là dove nasce e muore il sole, anzi ad Aci Trezza ha un modo tutto suo di brontolare, e si riconosce subito al gorgogliare che fa tra quegli scogli nei quali si rompe, e par la voce di un amico.”
Giovanni Verga, I Malavoglia

Olga Goa
“You are like the winged goddess from Greek mythology. As beautiful and soaring like an angel as her". #MilanoVeneziani. #ItalianPassion”
Olga Goa

“Stop smiling as if we'd been acquainted with you for ages!" #VeronicaLedyanova. #ItalianPassion”
OlgaGOA

“I don't know what you have thought of. Everyone thinks to the extent of his depravity..." #HenriettaLedyanova. #ItalianPassion”
OlgaGOA

Olga Goa
“I cannot perceive that you're still a girl. Ur kisses don't seem so innocent. They just drive me crazy!" #MilanoVeneziani. #ItalianPassion”
Olga Goa