Hayaller Quotes

Quotes tagged as "hayaller" (showing 1-30 of 34)
Mehmet Murat ildan
“Kara, gemi için bir sınırdır, onun ötesine geçemez; hayallerin genişliği insanoğlu için bir sınırdır, onun ötesine geçemez!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Köpeklerin de hayalleri vardır; hiç kimsenin hayallerine dokunmayalım, bu hayallerin öteki varlıklara zararlı olmaması şartıyla!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Eğer geride bırakacağın hiçbir şeyin yoksa en azından hayallerini bırakabilirsin; bir başkası onları kullanabilir!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Dünyada yedi milyar insan yaşıyor ve sayısız başka canlılar ve hepsinin milyarlarca hayalleri var, trilyonlarca hayalleri var, ya da seksilyonlarca veya oktilyonlarca ve hatta sentilyonlarca hayalleri! Yeryüzü bir hayaller okyanusudur!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“İşimiz kararlı bir şekilde hayallerimize doğru yürümek olsun, hayallerimizin bize yürümeyeceğini çok iyi bilerek!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Hayaller daha önce hiç var olmayan yollar yaratabilirler!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Sonsuza yolculuk, sadece büyük hayalleri olan adama açıktır, çünkü büyük hayallerin bütün sınırları kaldırma ve bütün zincirleri kırma gücü vardır!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Yıldızlara varmak konusunda hiçbir hayalleri ve hiçbir niyetleri olmayanlar için yıldızlar şu anda oldukları yerden çok daha uzaktadırlar!”
Mehmet Murat ildan

Yusuf Atılgan
“Neden? Neden böylesiniz?' Olanla yetinerek, aramadan, düşünmeden yaşanılsın diye yaratılmış bir dünyada yalnızdı.”
Yusuf Atılgan

Mehmet Murat ildan
“Sonlu bir hayata sahip olan bir adam sonsuz bir yolculuk yapmayı sadece hayal edebilir ve iyi haber şudur ki her hayalin gerçeğe dönüşme potansiyeli vardır!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Bizim için bu evrenin yüceliği, hayallerimizi inşa edebileceğimiz her vasıtayı bize vermesidir!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Hayalinin ismi ne? Bir ormanın ortasında ahşap şirin bir ev mi? Ya da sonsuz bir sonbahar yolunda yürümek mi? Hayalinin ismi ne? Sadece bir isim verme, her zaman bir isim listesi ver! Kendini hayallerle doldur çünkü gerçeğe giden yoldur hayal!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Hayallerimizle uçarız, tereddütlerimizle düşeriz!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Oturuyorsun! Orada olmak istiyor musun? Oraya gitmeyerek oraya ulaşamazsın! Oturmak senin hayallerinin düşmanıdır!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Hayallerimiz nadiren bize yaklaşırlar; kural şudur: Biz onlara yaklaşmalıyız!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Büyük hayalinden vazgeçebilirsin ve bu çok zordur! Eğer gerekiyorsa ondan vazgeç fakat sonra da yeni bir tane yarat! Büyük hayallerin olmaksızın yaşama! Çünkü onlar seni yaşamada diri tutacaklardır!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Toplumun, kendi ailenin ya da hiç kimsenin hayallerini öldürmesine izin verme, çünkü hayallerin sensin!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Her tohum toprakta ölmek ister! Her şemsiye sürekli yağmurlu bir dünyada yaşamak ister! Her ayna kendi yüzünü başka bir aynada görmek ister! Bu evrendeki her şeyin gerçekleştirmeyi arzu ettikleri hayalleri vardır!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Gelecekten anılarımız olabilir mi? Evet, olabilir! Geleceğe dair hayaller kur ve bu hayaller hafızanda yer alacaklardır ve onlar gelecekten anıların olacaktır!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Bu sabah farklı bir şey yap: Sabah uyandığında unutulmuş ve vazgeçilmiş hayallerini de uyandır, onları ısrarcı bir horoz gibi uyandır!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Hayallerin de kendi hayalleri var mıdır? Evet, vardır ve o hayallerin de kendi hayalleri vardır! Bir hayal yarattığında, sonsuz sayıda hayaller yaratırsın! Güzel bir ev hayal ettiğinde, o güzel ev yeni hayaller yaratır!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Yeni Yıl’da neye ihtiyacın var? Bir hayale ihtiyacın var; hayalinin de bir aksiyona ihtiyacı var ve aksiyonunun da doğru düşünmeye ihtiyacı var! Doğru düşünme olmaksızın sadece gerçekleşmemiş hayallerin olur!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Ufukta birkaç kara bulut görünce insanların çoğu hayallerinden vazgeçer! Korkaklar hedeflerine asla ulaşamazlar, fakat öte yandan en belalı fırtınalar bile cesur bir zihnin kararlılığına dokunamaz!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Ah, zavallı insan! Çok hayallerin var, ama çok az da zamanın! Arzular okyanusunda yaşıyor fakat sınırlı zamanın çöllerinde ölüyorsun! Ah, zavallı insan!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Zihni hayallerle ve ruhu da bunları gerçekleştirme azmiyle dolu olan bir adama zengin adam derim!”
Mehmet Murat ildan

Augustine of Hippo
“Kötülüğün iyilikten yoksun kalmak olduğunu bilmiyordum. İyilikten yoksun kalmak hiçliğe götürür. Ben, maddi olandan ötesini göremeyen gözlerimle, hayallerin ötesini göremeyen aklımla bunu nasıl görebilirdim?”
Augustine of Hippo

Mehmet Murat ildan
“Hiçbir hayal seni tamamen mutlu etmeyecektir çünkü hayaline ulaştığın her seferde mutluluğun yanı sıra bir çeşit rahatsız edici bir boşluk da hissedeceksin!”
Mehmet Murat ildan

« previous 1
All Quotes | My Quotes | Add A Quote