Free Soul Quotes

Quotes tagged as "free-soul" (showing 1-5 of 5)
Charlotte Eriksson
“I am a free soul, singing my heart out by myself no matter where I go and I call strangers my friends because I learn things and find ways to fit them into my own world. I hear what people say, rearrange it, take away and tear apart until it finds value in my reality and there I make it work. I find spaces in between the cracks and cuts where it feels empty
and there I make it work.”
Charlotte Eriksson

Crystal Woods
“I’m a Texas girl, with a California soul.”
Crystal Woods, Write like no one is reading 2

Julio Cortázar
“Да си шофьор на камион винаги ми е изглеждало чудесно, защото си го представям като една от най-простите форми на свобода - пътуваш си насам-натам в един камион, който същевременно е и дом, с дюшек за пренощуване на някой горист път, лампа за четене и консерви с храна и бира, транзистор, за да си слушаш джаз при пълна тишина, и освен това чувството за сигурност, че никой нищо не знае за тебе, че никой не се интересува по кой път си тръгнал, а има толкова възможности, и градчета, и приключения по пътя, дори нападения и злополуки, от които винаги се измъкваш по най-добрия начин, както подобава на Уолтър Мити.”
Julio Cortázar, We Love Glenda So Much and Other Tales

“I never intend to fit in nor try a least. I just sail on and pass.”
Tehreem Rahat