Felaketler Quotes

Quotes tagged as "felaketler" (showing 1-7 of 7)
Mehmet Murat ildan
“Felaketlerin insanları ziyaret etmeyi durdurdukları merhamet saatleri yoktur; onlar için bütün saatler favori ve meşrudur!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“İnsanlığın ilerleme hızı, kozmik felaketlerin ya da büyük küresel afetlerin ilerleme hızından daha büyük olmalıdır!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“İnsanoğlunun yükü çok ağırdır: Bu kaotik kâinatta kozmik veya dünyasal bir felaket bizi vurduğunda sadece insan ırkını değil fakat yaşayan bütün canlı varlıkları da kurtarmalıdır! Varoluşun Kutsal Koruyucusu olmanın dehşet yükünü taşır o!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Evet, doğanın iki yüzü var: Güzel olan ve çirkin olan, yani felaketler! Birinci yüzü sev ve ikinci yüze de hazırlıklı ol!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Gelmeden önce seni açık bir şekilde uyaran felaketlere teşekkür et!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Doğal felaketler zaman zaman olur, fakat fakirlik her zaman olur ve o yüzden fakirlik insanoğlunun en büyük trajedisi, en büyük felaketidir!”
Mehmet Murat ildan