Eylemsizlik Quotes

Quotes tagged as "eylemsizlik" (showing 1-3 of 3)
Mehmet Murat ildan
“Mutsuz hissettiğin bir istasyonda asla kalmamalısın! Eylemsizlikle birleşmiş mutsuzluk her zaman daha derin bir mutsuzluk getirir! Çözüm basittir: İstasyondan ayrıl; harekete güven çünkü yalnızca hareket seni yeni istasyonlara götürecektir!”
Mehmet Murat ildan