Egoizmi Quotes

Quotes tagged as "egoizmi" (showing 1-2 of 2)
“Neglizhoni dhe do të jeni të neglizhuar.”
Suzy Kassem, Rise Up and Salute the Sun: The Writings of Suzy Kassem

Mit'hat Frashëri
“Patriotizma është një egoizëm. Ajo ndjenjë na shtyn të kërkojmë madhërinë dhe nderin e kombit, se tek ajo madhëri e tek ai nder do të gjejmë ne vetë madhërinë, lumturinë dhe nderin e secilit”
Mit'hat Frashëri