Quotes About Desaparesidos

Quotes tagged as "desaparesidos" (showing 1-1 of 1)
Lualhati Bautista
“Totoong mahal pa rin ang galunggong at wala pa ring makain ang mga nagtatanim ng bigas. At iyon mismo ang dahilan kaya patuloy ang pagtatanim ng mga pangarap... patuloy ang pagsulong ng mga adhikain. Pero hindi isang lipunan ng mga desaparesido ang nalikha ng lahat ng pakikipaglaban... kundi isang buong magiting na kasaysayan.”
Lualhati Bautista

All Quotes | My Quotes | Add A Quote


Browse By Tag

More...