Dünyevi Quotes

Quotes tagged as "dünyevi" (showing 1-2 of 2)
Mehmet Murat ildan
“Olağan bir yer, iyi bir müzik tarafından ziyaret edildiğinde olağanüstü bir yere dönüşür! Dünyevi mekân, göksel olur!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Bütün bu insanlık tarihinin en belirgin özelliklerinden biri tanrı-yalakalığıdır! İnsanlar her çeşit tanrıları dünyevi çıkar veya cennetsel avanta elde etme umuduyla yağlamaktan asla yorulmuyorlar! İnsan hiç kuşkusuz yorulma nedir bilmeyen bir dalkavuktur!”
Mehmet Murat ildan