Ahlaklı Quotes

Quotes tagged as "ahlaklı" (showing 1-2 of 2)
Pierre Choderlos de Laclos
“İnsan ne tam anlamıyla kötü ne de tam anlamıyla iyidir. Ahlaklı insanların bazı zayıflıkları, ahlaksızların da iyi yanları vardır. Bu düşünceyi kesin kabul etmemiz gerekir, çünkü ancak böyle bir düşünceyle hem iyilere hem de kötülere karşı insaf ve merhamet duyguları içinde oluruz. İyileri kibirden, kötüleri kederden kurtaran gene bu düşüncedir.”
Pierre Choderlos de Laclos, Les Liaisons dangereuses

Mehmet Murat ildan
“Düşünmek kutsaldır; bırak her birey özgürce düşünsün! Düşündüğünü ifade etmek kutsaldır; bırak her birey düşüncesini özgürce ifade etsin! Eğer bunu yaparsan vicdanlı ve ahlaklı bir insan olduğunu kanıtlarsın! Eğer bunu yapmazsan sadece kendinin bir faşist olduğunu deklare edersin!”
Mehmet Murat ildan