وصل Quotes

Quotes tagged as "وصل" Showing 1-7 of 7
طارق السويدان
“اللهم اشهد ... أني قد بلغت المجهود، ولولا هذا البحر لمضيت أقاتل من كفر بك حتي لا يعبد أحد من دونك - علي لسان عقبة بن نافع بعد أن وصل بجيشه للمحيط الأطلسي”
طارق السويدان, الأندلس التاريخ المصور

حسین منزوی
“مثلِ بارانِ بهاری که نمی‌گوید کِی
بی‌خبر در بزن و سرزده از راه برس”
حسین منزوی, مجموعه اشعار حسین منزوی
tags: وصل

حسین منزوی
“ز تمام بودنی‌ها "تو" همین از آن من باش
که به غیر با "تو" بودن دلم آرزو ندارد”
حسین منزوی, مجموعه اشعار حسین منزوی
tags: وصل

حسین منزوی
“چگونه‌ است و کجا؟ دیگر از بهشت نپرسم

که در تو، در تو به زیباترین جواب رسیدم”
حسین منزوی, مجموعه اشعار حسین منزوی
tags: وصل

حسین منزوی
“گزیدم از میان مرگ‌ها این‌گونه مردن را
تو را چون جان فشردن در بر آنگه جان سپردن را”
حسین منزوی, مجموعه اشعار حسین منزوی
tags: وصل

حسین منزوی
“چشمی به تخت و بخت ندارم مرا بس است

یک صندلی برای نشستن کنار تو”
حسین منزوی, مجموعه اشعار حسین منزوی
tags: وصل

حسین منزوی
“کجاست بالش امنی که با تو سر بنهم

که معنی سروسامان که گفته‌اند این است”
حسین منزوی, مجموعه اشعار حسین منزوی
tags: وصل