مارسل پروست Quotes

Quotes tagged as "مارسل-پروست" (showing 1-30 of 49)
Marcel Proust
“گاهی آینده در درون ماست بی آن که خود بدانیم، و گفته‌هایی از ما که دروغ انگاشته می‌شود از واقعیتی در آینده نزدیک خبر می‌دهد”
Marcel Proust, Sodom and Gomorrah

Marcel Proust
“با آوردن یک بیتِ تنها از یک شعر، نیروی کشش آنرا ده‌برابر می‌کنیم”
Marcel Proust, The Guermantes Way

Marcel Proust
“حسّ گذرایی همه چیز که موجب می‌شود بخواهیم همه کارمان به نتیجه بیانجامد منظرۀ هر عشقی را رقت‌انگیز می‌کند”
Marcel Proust, Sodom and Gomorrah

Marcel Proust
“در بازی «قایم باشک» بزرگی که هنگام کوشش برای یادآوری یک نام در حافظه جریان دارد، مجموعه‌ای از تقریب‌های تدریجی در کار نیست. چیزی که نمی‌بینیم و نمی‌بینیم تا اینکه ناگهان نام، دقیق و بسیار متفاوت با آنی که گمان می‌کردیم، پدیدار می‌شود. نه اینکه او به سوی ما آ»ده باشد. نه، من بیشتر معتقدم که هرچه در زندگی پیش می‌رویم، وقتمان را صرف دور شدن از ناحیه‌ای می‌کنیم که نام در آن مشخص است، و من به یاری اراده و توجهم، که نگاه درونی‌ام را تیز می‌کرد، ناگهان در تاریکی رخنه کردم و نام را بروشنی دیدم. در هر حال، اگر هم میان یاد و فراموشی مراحلی انتقالی باشد این مراحل ناخودآگاه است. چون نام‌هایی که یکایک پشت سر می‌گذاریم تا به نام درست برسیم همه نادرست‌اند و ما را به آن نزدیک نمی‌کنند”
Marcel Proust

Marcel Proust
“و ‌ما گاهی بیش از اندازه به این تصور گرایش داریم که وضعیت کنونی چیزها را تنها وضعیت ممکن آنها بدانیم”
Marcel Proust, The Guermantes Way

Marcel Proust
“اهل هر صنفی زود همدیگر را می‌شناسند، اهل هر عیبی همچنین”
Marcel Proust, Sodom and Gomorrah

Marcel Proust
“بخشی از خستگی‌های حتی بسیار واقعی، بویژه نزد آدمهای عصبی، به توجه بستگی دارد و فقط حافظه از آن نگهداری می‌کند. همین که از خستگی می‌ترسیم احساس خستکی می‌کنیم و برای رفعش همین بس که از یادش ببریم”
Marcel Proust, Sodom and Gomorrah

Marcel Proust
“انسان بسیار هوشمند کمتر از احمق به حماقت دیگران توجه نشان می‌دهد”
Marcel Proust, Sodom and Gomorrah

Marcel Proust
“هر خطای برطرف شده آدمی را از حس تازه‌ای برخوردا می‌کند”
Marcel Proust, Sodom and Gomorrah

Marcel Proust
“کمی بیخوابی برای شناخت ارزش و مفهوم خواب، برای تابانیدن اندک روشنایی به این تاریکی، بیفایده نیست. حافظۀ بی‌خلل انگیزۀ چندان نیرومندی برای بررسی پدیده‌های حافظه نیست”
Marcel Proust, Sodom and Gomorrah

Marcel Proust
“و خواندن کتاب تو را خوش می‌آید، چون تخیل با توست”
Marcel Proust, The Guermantes Way

Marcel Proust
“نیاز به حرف زدن آدم را نه تنها از شنیدن، که از دیدن هم بازمی‌دارد و در این صورت نبودِ هرگونه توصیف محیط بیرونی خود به معنی توصیف حال درونی‌ست”
Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, Tome III

Marcel Proust
“عیب‌های یک آشنای ساده، یا حتی یک دوست، زهرایی واقعی‌اند که خوشبختانه خود را در برابرشان به روش ذره ذره با همان زهر مصون کرده‌ایم”
Marcel Proust, Sodom and Gomorrah

Marcel Proust
“از شکل انداختن یک شاهکار خیلی از ساختن‌اش مشکل‌تر است”
Marcel Proust, Sodom and Gomorrah

Marcel Proust
“گاهی آنچه که دوست نمی‌داریم، آگاهی‌های شگرفی به ما می‌دهد”
Marcel Proust, The Guermantes Way

Marcel Proust
“لذت واقعی آنی‌ست که آدمی یکی دیگر را بخاطرش رها می‌کند”
Marcel Proust

Marcel Proust
“از هیچ درسی عبرت نمی‌گیریم چون بلد نیستیم از جزء به کل برسیم و همواره خود را در برابر تجربه‌ای می‌پنداریم که در گذشته همانندی نداشته است”
Marcel Proust, The Guermantes Way

Marcel Proust
“واقعی با امکان‌های پنهان ماندن سازگاری دارد، تا زمانی که شرایطی این امکان‌ها را از آن بگیرد”
Marcel Proust, Sodom and Gomorrah

Marcel Proust
“گذشته گریزان نیست، بر جا می‌ماند”
Marcel Proust, The Guermantes Way

Marcel Proust
“از همه‌ی پنهان‌گری‌ها خطرناک‌تر، اختفای خطا در ذهن خطاکارست.”
Marcel Proust, Sodom and Gomorrah

Marcel Proust
“کار ذهنن تا زمانی که مطیع واقعیت نیست آسان است”
Marcel Proust, Sodom and Gomorrah

“فراموشی وسیله قدرتمند تطابق با واقعیت است چرا که کم کم در ما گذشته زنده ای را که تماماً با آن واقعیت در تناقض بوده است نابود می کند.”
مارسل پروست

Marcel Proust
“زندگی‌های ما، بر اثر توارث، در واقعیت عم آن چنان آکنده از طلسم و تقدیر و اعداد سرّی است که انگار به راستی جادو و جنبل وجود دارد”
Marcel Proust, The Guermantes Way

Marcel Proust
“انگیزه‌های بشری چنان مقدس‌اند که در هر کجا که نام آنها به میان آید، شنونده چه صادقانه بداندشان و چه نه ناگزیر از سر فرود آوردن است”
Marcel Proust, The Guermantes Way

Marcel Proust
“هر وجودی که نمایندۀ چیزی ناشناخته باشد، واپسین توهمی که بتوان نابودش کرد، ما را جذب می‌کند”
Marcel Proust, The Guermantes Way

Marcel Proust
“میان ما و تک‌ تک آدمها، دیوار یک زبان بیگانه فاصله می‌اندازد”
Marcel Proust, The Guermantes Way

Marcel Proust
“گاهی، در زندگی، آدم بر اثر هیجاناتی ناگهانی و استثنایی آنچه را که در ته دل دارد به زبان می‌آورد”
Marcel Proust, The Guermantes Way

Marcel Proust
“چیزی که یک عده می@پسندند برای عدهۀ دیگری مذموم است و بالعکس”
Marcel Proust, The Guermantes Way

Marcel Proust
“هرچه چیزها واقعی‌تر و دریافتنی‌تر شوند ویژگی‌هایشان مشخص‌تر می‌شود”
Marcel Proust, The Guermantes Way

Marcel Proust
“زنان اندکی دشوار، که زود به دست نمی‌آیند، یا حتی نمی‌دانی که آیا هرگز به دست می‌آیند، تنها زنانی‌اند که جالب‌اند، زیرا شناختنشان، نزدیک شدن به ایشان، به دست‌آوردنشان به منزلۀ کم و بیش کردن شکل و اندازه و برجستگی تصویر آدمی است، درسی در نسبت‌گرایی در شناخت یک زن است، که وقتی دوباره در دکور زندگی تنِ نازک خویش را بازمی‌یابد دوباره دیدنش زیباست. زنانی که نخستین بار نزد واسطه می‌شناسی به کاری نمی‌آیند، چون نامتغیر می‌مانند”
Marcel Proust, The Guermantes Way

« previous 1