سکوت Quotes

Quotes tagged as "سکوت" Showing 1-6 of 6
رضا قاسمی
“نشسته‌ایم . انگار ، هر دو به انتظار ِ لحظه‌ای محتوم . مثل شب‌های بمباران که در تاریکی می‌نشستیم به انتظار ِ مرگ که هیچ روشن نبود کی خواهد آمد و از کدام سو .”
رضا قاسمی / Reza Ghasemi

حمید مصدق
“تو مپندار
که خاموشیِ من

هست بُرهانِ فراموشیِ من”
حمید مصدق, مجموعه اشعار حمید مصدق

حسین منزوی
“سکوت می‌کنم و عشق در دلم جاری‌ست

که این شگفت‌ترین نوع خویشتن‌داری‌ست”
حسین منزوی, مجموعه اشعار حسین منزوی

“گاهی فرار یا سکوت دست کمی از خیانت یا جنایت ندارد”
مظفر سالاری, رویای نیمه شب

Hermann Hesse
“آخ، کاش که دوستی داشتم، دوستی در یکی از اتاق‌های زیرشیروانی داشتم که الآن در پرتو شمعی در حال تعمق و تفکر نشسته بود و ویولن خود را در کنار آن گذارده بود. حتماً در این سکوت شب به نرمی بر سرپنجه پا پیشش می‌رفتم، بدون صدا از آن پله‌های زاویه‌دار به بالا می‌خزیدم و غافلگیرش می‌کردم و آن وقت با گفت‌و‌گوهای شیرین و موسیقی این چند ساعت شب را با هم جشن می‌گرفتیم”
Hermann Hesse, Steppenwolf

در بعضی لحظه ها هیچ چیز به اندازه گفتن٬ آدم را بی معنا و جلف
“در بعضی لحظه ها هیچ چیز به اندازه گفتن٬ آدم را بی معنا و جلف جلوه نمیدهد. مثل اینکه کلمه ها آدم را ساقط میکنند. از درون نابودش میکنند”
Mahmoud Dowlatabadi, با شبیرو