آگاهی Quotes

Quotes tagged as "آگاهی" Showing 1-3 of 3
Ali Shariati
“من معتقدم هرچه دربارهٔ انسان گفته‌اند فلسفه و شعر است و آنچه حقیقت دارد جز این نیست که انسان تنها آزادی است و شرافت و آگاهی. و اینها چیزهایی نیست که بتوان فدا کرد، حتی در راهِ خدا”
دکتر علی شریعتی

George Orwell
“آنها تا به آگاهی نرسند طغیان نخواهند کرد و تا طغیان نکنند به آگاهی نخواهند رسید”
George Orwell, 1984

Paulo Coelho
“در جوانی که برای نخستین بار رویاهامان با تمام نیرو در درون مان منفجر می‌شود، بسیار شجاعیم، اما هنوز جنگیدن را نیاموخته‌ایم. با تلاش بسیار جنگیدن را می‌آموزیم اما در آن هنگام دیگر شهامت ورود به نبرد را نداریم. پس بر علیه خود برمی‌خیزیم و نبرد را درون خود انجام می‌دهیم و خود به بدترین دشمن خود تبدیل می‌شویم. می‌گوییم رویاهامان کودکانه‌اند، یا دشوارتر از آنند که تحقق یابند، یا حاصل آگاهی ناکافی ما از زندگی‌اند. رویاهامان را می‌کشیم چون از جنگیدن در نبرد نیک می‌ترسیم.”
Paulo Coelho, The Pilgrimage