čovjek Quotes

Quotes tagged as "čovjek" (showing 1-21 of 21)
Miroslav Krleža
“Čovjek je životinja u svojoj pojedinačnoj osamljenosti savršeno tužna, u prirodi, moglo bi se reći, gotovo deplasirana! U stadu živeći već prilično dugo, čovjek je čovjeku čovjek, okrutniji naime od svake druge zvijeri. Bestidna, lažljiva, glupa, zlobna i majmunska zvijer! Najsmješnija među životinjskim vrstama je sigurno vrsta majmunska, a koliko je majmun bliži neposrednom i logičnom životu od čovjeka? Poslije opice (koja u svakom pogledu zaostaje za drugim životinjama), čovjek je životinja najmajmunskija! Ta zvijer je proždrljivija od hijene, jer hijena prežderana strvinom može pokraj smrdljivog mesa da zaspi, dok čovjek, koji se prežderao toliko, da mu se od sitosti diže utroba - još uvijek ždere i, promatrajući oko sebe druge, gladne, sebi slične životinje, oblizuje se zadovoljno.”
Miroslav Krleža, The Return of Philip Latinowicz

Enver Čolaković
“Čovjek u bolu, u nesreći nauči mrziti, kao što u veselju i sreći nauči ljubiti. Velik mora da je onaj um koji u bolu i nesreći umije voljeti, ne zavidjeti.”
Enver Čolaković, Legenda o Ali-paši

Miroslav Krleža
“Ljudi su ljudi i sve je ljudsko samo ljudsko, nažalost!”
Miroslav Krleža, The Return of Philip Latinowicz

Nura Bazdulj-Hubijar
“Mislim da svaki čovjek, ako je čovjek, mora imati neke svete neprikosnovene principe, preko kojih jednostavno ne smije prijeći. Nema cilja koji vrijedi toliko da se zbog njegova ostvarenja sva sredstva dopustiva, prvenstveno pred sopstvenom savješću.”
Nura Bazdulj-Hubijar, Amanet

Nura Bazdulj-Hubijar
“Carstvo čovjeka je u njemu samom.”
Nura Bazdulj-Hubijar, Amanet

Nura Bazdulj-Hubijar
“I cvijeće se na vjetru miješa sa cvijećem, samo je čovjek uvijek sam.”
Nura Bazdulj-Hubijar, Amanet

Nura Bazdulj-Hubijar
“Svaki čovjek je misterija. Možemo biti uvjereni kako nekoga znamo u dušu, a zapravo znamo samo onoliko koliko je on želio, koliko dopustio da znamo.”
Nura Bazdulj-Hubijar, Amanet

Halit Ertuğrul
“Ima li ičeg prirodnijeg od toga da čovjek najprije upozna sebe, da ispita sebe i da krene za nepoznanicama koje su vezane za njega? Po mom mišljenju, ovo je prvi uvjet da se postane čovjekom.”
Halit Ertuğrul, Düzceli Mehmet

“Veoma je čudan i besmislen čovjek koji, kada vidi svoje nedostatke, ne učini istigfar, koji sa SubhanAllah ne obznani savršena djela svojega Gospodara, koji naspram Njegove veličine ne kaže Allahu ekber i ne ode na rukju da mu se predano pomoli i koji mu na Njegove blagodati ne zahvaljuje sa Elhamdullilah.”
Esra Nuray Sezer, Dileme savremene djevojke

Victor Hugo
“Čovjek nije krug s jednim jedinim središtem; on je elipsa s dvije žiže. Činjenice su jedna, a ideje druga.”
Victor Hugo, Les Misérables

Victor Hugo
“Čovjek se hvata za svaku granu kada osjeća da pada.”
Victor Hugo, Les Misérables

“Čovjeku treba vjera. Ko istinski vjeruje u Boga, taj nikad neće učiniti zlo, a i patnju će lakše podnositi.”
Refik Osmanović, Trešnje su vječne

“Ništa smo, do putnici. Neumorni u traganju za sobom.”
Ammara Šabić, Vasijjet... i to će proći

عائض القرني
“Osmijeh vrijedi samo onda kada proizilazi i izbija iz ljudske prirode prepune dobrote.”
عائض القرني

عائض القرني
“Čovjeku je najbliži spas kad mu se srce slama.”
عائض القرني, لا تحزن

Meša Selimović
“Ne može se živjeti samo od pucanja i strahovanja, čovjek mora i da dođe sebi, da se provjetri, da se provede, da se izbjesni; vidio si kako u lokomotivi puštaju paru da ne eksplodira, e tako ti je i kod čovjeka.”
Meša Selimović, Djevojka crvene kose

“Što god itko učini ili kaže, ja moram biti dobar čovjek. Kao da smaragd, ili zlato, ili purpur, neprekidno govore: ''Što god itko učini ili kaže, moram biti smaragd i očuvati vlastitu boju.”
Marcus Aurelius, Meditations

Cesare Pavese
“Katkada žena pronađe olupinu i odluči od nje napraviti zdrava čovjeka. To joj ponekad uspije. Katkada žena susretne zdrava čovjeka i odluči od njega napraviti olupinu. To joj uvijek uspije.”
Cesare Pavese

James Fenimore Cooper
“Indijanac je stvorenje što ćete ga prije osjetiti nego vidjeti.”
James Fenimore Cooper, The Last of The Mohicans

Michael D. O'Brien
“Nije li ova žudnja za plodnošću upisana u kod svakog ljudskog bića? Ja mislim da jest. Unatoč tome, kada jurimo za ovime ili onime, možemo biti potpuno slijepi za ono što se spremamo učiniti. I pitam se zašto ova žudnja obično usahne u pustinji međuljudskih odnosa. U pravoj pustinji rascvjeta se čak i kaktus.”
Michael D. O'Brien, Voyage to Alpha Centauri

Derviš Sušić
“Ali, čovjek, sam, sitna je zvjerčica što se koprca oko teških čizama koje sudbinu kroje. Povremen ponos sobom je zabluda pijanog miša o lavovskoj ulozi svojoj. Trajna i vječita je samo istina o potpunoj nemoći žitelja pred gluhom i nadmenom silom što se ukopala u zakone vremena, prostora, nastanka i opstanka. Ona ne pita želiš li se roditi, ni namjeravaš li umrijeti. Čovjek je samo svirepe igre posljedica kažnjena sviješću o svom položaju.”
Derviš Sušić, Nevakat