Венко Андоновски

“Љубов постои. Не секаде, не секогаш, но постои. Тоа е најважниот личен вселенски настан: како пронаоѓање на опашеста ѕвезда, твоја опашеста ѕвезда која никој друг не ја гледа.”


Венко Андоновски, Вештица
tags: love
Read more quotes from Венко Андоновски


Share this quote:
Twitter icon

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!

33 likes
All Members Who Liked This QuoteThis Quote Is From

Вештица Вештица by Венко Андоновски
264 ratings, average rating, 10 reviews

Browse By Tag