Elham Ghafarzadeh > Elham's Quotes

Showing 1-30 of 83
« previous 1 3
sort by

 • #1
  “never stop trying and never try stopping”
  Abbas Maroufi, Symphony of the Dead

 • #2
  Franz Kafka
  “A book must be the axe for the frozen sea within us.”
  Franz Kafka

 • #3
  Franz Kafka
  “A First Sign of the Beginning of Understanding is the Wish to Die.”
  Franz Kafka

 • #4
  Franz Kafka
  “Youth is happy because it has the capacity to see beauty. Anyone who keeps the ability to see beauty never grows old.”
  Franz Kafka

 • #5
  Franz Kafka
  “I am free and that is why I am lost.”
  Franz Kafka

 • #6
  Franz Kafka
  “I am a cage, in search of a bird.”
  Franz Kafka

 • #7
  Franz Kafka
  “I write differently from what I speak, I speak differently from what I think, I think differently from the way I ought to think, and so it all proceeds into deepest darkness.”
  Franz Kafka

 • #8
  Franz Kafka
  “All language is but a poor translation.”
  Franz Kafka

 • #9
  Franz Kafka
  “I think we ought to read only the kind of books that wound and stab us.”
  Franz Kafka

 • #10
  Franz Kafka
  “You do not need to leave your room. Remain sitting at your table and listen. Do not even listen, simply wait, be quiet, still and solitary. The world will freely offer itself to you to be unmasked, it has no choice, it will roll in ecstasy at your feet.”
  Franz Kafka

 • #11
  Sadegh Hedayat
  “در همین جهان است که دست کم می توانی امیدوار باشی که روزی کلک خودت را بکنی، امیدی که در آن جهان نمی تواند وجود داشته باشد.”
  صادق هدایت / Sadegh Hedayat

 • #12
  Sadegh Hedayat
  “اگر زندگانی سپری نمی شد چقدر تلخ و ترسناک بود.”
  صادق هدایت

 • #13
  Sadegh Hedayat
  “در زندگی زخمهايی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می خورد
  و می تراشد.

  اين دردها را نمی شود به کسی اظهار کرد، چون عموما عادت دارند که اين
  دردهای باورنکردنی را جزو اتفاقات و پيش آمدهای نادر و عجيب بشمارند

  و اگر کسی بگويد يا بنويسد، مردم بر سبيل عقايد جاری و عقايد خودشان
  سعی می کنند آنرا با لبخند شکاک و تمسخر آميز تلقی بکنند”
  صادق هدایت /sadegh hedayat

 • #14
  Sadegh Hedayat
  “شانس ما اگر شانس بوددسته بيل درخت مي شد ”
  صادق هدايت / Sadegh Hedayat

 • #15
  Sadegh Hedayat
  “زندگی من مثل یک شمع آب می شود، نه اشتباه می کنم-مثل یک کنده ی هیزم تر است که گوشه ی دیگدان افتاده و به آتش هیزم های دیگر برشته و زغال شده، ولی نه سوخته و نه تر و تازه مانده، فقط از دود و دم دیگران خفه شده”
  صادق هدایت / Sadegh Hedayat, The Blind Owl

 • #16
  “خبرهای سوخته!

  چقدر می‌ترسم!
  از اين که بايد
  تو را به سوی گذشت زمان
  بدرقه کنم
  می‌ترسم...

  _خبرها همه‌ تكراری‌
  عكس‌ها همه...
  تیترها...
  یك‌ نفر را بارها اعدام‌ كرده‌ اند
  و باز او را
  پای‌ جوخه‌ی دار می‌برند
  ما
  اعلامیه‌ می‌نويسیم‌
  و هر چه‌ امضا‌
  دست‌مان‌ به‌ جایی‌
  امضاها همه...
  ...
  دست‌های تو اما
  هرگز تکرار نمی‌شود
  بانوی من!

  چشم‌هات را ببند
  و دست‌هام را بگير
  شايد از لای کتاب
  بيرون آمدم
  شايد
  باز خنديدم در آغوش تو.

  _معذرت می‌خواهم
  که عاشقت نبودم
  روزها و ماه‌ها و سال‌ها
  معذرت می‌خواهم.

  می‌بوسمت، و می‌بوسمت
  يک بار قبل از اين‌که به خواب روم
  می‌بوسمت
  يک‌بار وقتی به خواب رفتم.

  _سقوط، سقوط، سقوط
  در لابلای خبرها
  مدام هواپيما سقوط می‌کند
  نان سقوط می‌کند
  خدا سقوط می‌کند
  سقف سقوط
  آنهمه آدم...
  ...
  تنها منم
  که در خواب تلخ تو
  زنده می‌شوم.

  اگر قرار باشد
  هزار بار زندگی کنم
  هر هزار بار من
  مال تو

  _توفان بود
  روزنامه در باد می‌سوخت
  و من خبرهای سوخته را
  در ميان شعله‌ها
  برای تو می‌خواندم
  می‌دانم
  تاريخ سرزمينم را می‌دانی
  عشق من!
  از خودم بگويم؟

  اول دست‌هات را جوهری کن
  بعد بيا سراغ تنم
  بعد هم ببين
  دست‌هات را
  به کجای تنم کشيده‌ای.

  _تب و لرز تمام نمی‌شود
  کنار پنجره‌ی برفی می‌نشينم
  و اين بستنی را
  مزه مزه می‌کنم
  يک نگاه به تو
  يک قاشق بستنی
  ...
  آب می‌شود.

  حتا موهام می‌خندند
  وقتی با تو حرف می‌زنم
  آقای من!
  حتا وقتی بگويم "نمی‌دانم"
  عشق توست که قورت می‌دهم.

  _تو
  باران تنم کن
  و مرا زير پر چشم‌هات بگير
  قطره قطره
  تو را گريه می‌کنم.

  می‌خواهی بروم
  لباس‌های خدا را
  برات بدزدم؟”
  عباس معروفی / Abbas Ma'rofi

 • #17
  Sadegh Hedayat
  “هرچه قضاوت آنها درباره من سخت بوده ‌باشد نمی‌دانند که من پیشتر خودم را سخت‌تر قضاوت کرده‌ام”
  صادق هدایت, زنده به‌گور

 • #18
  Sadegh Hedayat
  “اگر مرگ نبود همه ارزویش میکردند”
  صادق هدایت

 • #19
  مهدی اخوان ثالث
  “لحظه ی دیدار نزدیک است
  باز من دیوانه ام ، مستم
  باز می لرزد ، دلم ، دستم
  باز گویی در جهان دیگری هستم
  های ! نخراشی به غفلت گونه ام را ، تیغ
  های ، نپریشی صفای زلفکم را ، دست
  و آبرویم را نریزی ، دل
  ای نخورده مست
  لحظه ی دیدار نزدیک است”
  مهدی اخوان ثالث / Mehdi Akhavan Sales

 • #20
  مهدی اخوان ثالث
  “با تو دارد گفت و گو شوريده‏ي مستي
  -مستم و دانم كه هستم من-
  اي همه هستي ز تو، آيا تو هم هستي؟”
  مهدی اخوان ثالث / Mehdi Akhavan Sales

 • #21
  مهدی اخوان ثالث
  “گنه ناكرده بادافره كشيدن
  خدا داند كه اين درد كمي نيست”
  اخوان ثالث

 • #22
  “عاشقت باشم می‌ميرم
  يا عاشقت نباشم؟

  نمی‌دانم کجا می‌بری مرا
  همراهت می‌آيم
  تا آخر راه
  و هيچ نمی‌پرسم از تو
  هرگز.

  عاشقم باشی می‌ميرم
  يا عاشقم نباشی؟

  اين که عاشقی نيست
  اين ‌که شاعری نيست
  واژه‌ها تهی شده‌اند
  بانوی من!
  به حساب من نگذار
  و نگذار بی تو تباه شوم!

  با تو عاشقی کنم
  يا زندگی؟

  در بوی نارنجی پيرهنت
  تاب می‌خورم
  بی‌تاب می‌شوم
  و دنبال دست‌هات می‌گردم
  در جيب‌هام
  می‌ترسم گمت کرده باشم در خيابان
  به پشت سر وا می‌گردم
  و از تنهايی خودم وحشت می‌کنم.

  بی تو زندگی کنم
  يا بميرم؟

  نمی‌دانم تا کی دوستم داری
  هرجا که باشد
  باشد
  هرجا تمام شد
  اسمش را می‌گذارم
  آخر خط من.
  باشد؟

  بی تو زندگی کنم
  يا بگردم؟

  همين که باشی
  همين که نگاهت ‌کنم
  مست می‌شوم
  خودم را می‌آويزم به شانه‌ی تو.

  با تو بمیرم
  یا بخندم؟

  امشب اسبت را می‌دزدم
  رام می‌شوم آرام
  مبهوت عاشقی کردنت .

  با تو
  اول کجاست؟
  با تو
  آخر کجاست؟

  از نداشتنت می‌ترسم
  از دلتنگيت
  از تباهی خودم
  همه‌اش می‌ترسم
  وقتی نيستی تباه شوم.

  بی تو
  اول و آخر کجاست؟

  واژه ها را نفرین میکنم
  و آه می کشم
  در آیینهی مهآلود
  پر از تو میشوم
  بی چتر.

  من
  بی تو
  يعنی چی؟

  غمگين که باشی
  فرو می‌ريزم
  مثل اشک.
  نه مثل ديوار شهر
  که هر کس چيزی بر آن
  به يادگار نوشته است.

  تو بيش‌تر منی
  يا من تو؟

  در آغوشت
  ورد می‌خوانم زير لب
  و خدا را صدا می‌زنم.
  آنقدر صدا می‌زنم که بگويی:
  جان دلم!”
  عباس معروفی / Abbas Maroofi

 • #23
  قیصر امین‌پور
  “کتابها مثل آدمها هستند . بعضی کتابها ساده لباس می پوشند و بعضی کتابها جلد زرکوب دارند”
  قیصر امین پور

 • #24
  مهدی سحابی
  “ ...اینکه می گویم مترجم نباید دیده شود وقتی به ترجمه ی ادبی می رسیم ممکن است حکم بی رحمانه ای باشد. شاید تسکین این درد این است که مترجم بداند در کار بسیار مهمی دخالت کرده است. او در تب و تاب و شور آفرینش با مؤلف و نویسنده وارد مشارکت شده است. مثل آهنکاری که در ساختن یک بنای فخیم معماری از او کمک بخواهیم اما بعد از اتمام کار دیگر تیرآهن ها را نمی بینیم. ترجمه به نظر من چنین سهمی از آفرینش می گیرد. یک چیزهایی از آفرینش در او هست... منتها اصل قضیه به نظر من این است که ترجمه آفرینش نیست. ترجمه مشارکت دورادور در اثری ست که قبلاً آفریده شده. اینجاست که بحث فنی آن پیش می آید. یعنی ترجمه یک کار بسیار دقیق فنی در انتقال یک اثر آفریده شده است. این امر دوقطبی بودن یا دولبه بودن کار ترجمه را نشان می دهد... یعنی شما از یک طرف در یک اثر آفرینشی دخالت دارید و از طرف دیگر باید هرچه کمتر دیده شوید. دلداری ای که به مترجم می شود داد این است که در یک کار بزرگ مشارکت دارد و دارد در کار سترگی دخالت می کند. بنابراین هرقدر فروتنی نشان بدهد باز هم از باد آن آفرینش اصلی چیزی به او می رسد.”
  مهدی سحابی

 • #25
  احمد شاملو
  “روزی ما دوباره كبوترهایمان را پیدا خواهیم كرد
  و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت

  روزی كه كمترین سرود
  بوسه است
  و هر انسان
  برای هر انسان
  برادری ست
  روزی كه دیگر درهای خانه شان را نمی بندند
  قفل افسانه ایست
  و قلب
  برای زندگی بس است

  روزی كه معنای هر سخن دوست داشتن است
  تا تو به خاطر آخرین حرف دنبال سخن نگردی
  روزی كه آهنگ هر حرف، زندگی ست
  تا من به خاطر آخرین شعر، رنج جستجوی قافیه نبرم
  روزی كه هر حرف ترانه ایست
  تا كمترین سرود بوسه باشد

  روزی كه تو بیایی، برای همیشه بیایی
  و مهربانی با زیبایی یكسان شود
  روزی كه ما دوباره برای كبوترهایمان دانه بریزیم ...

  و من آنروز را انتظار می كشم
  حتی روزی
  كه دیگر
  نباشم”
  احمد شاملو

 • #26
  Aziz Nesin
  “تو نیستی
  این باران بی‌هوده می‌بارد
  ما خیس نخواهیم شد ...

  بی‌هوده این رودخانه بزرگ
  موج برمی‌دارد و می‌درخشد
  ما بر ساحل آن نخواهیم نشست ...

  جاده‌ها که امتداد می‌یابند
  بی‌هوده خود را خسته می‌کنند
  ما با هم در آن‌ها راه نخواهیم رفت ...

  دلتنگی‌ها، غریبی‌ها هم بی‌هوده است
  ما از هم خیلی فاصله داریم
  نخواهیم گریست ...

  بی‌هوده تو را دوست دارم ...
  بی‌هوده زندگی می‌کنم
  این زندگی را قسمت نخواهیم کرد ...”
  عزیز نسین/داود وفایی

 • #27
  سارا محمدی‌اردهالی
  “در تمام میهمانی‌ها
  آویز گردن من
  کلید خانه‌ی توست

  حالا بگذریم
  مرا جرأت آمدن نیست و
  تو را
  جرأت عوض کردن قفل”
  سارا محمدی اردهالی / Sara Mohamadi Ardehali, روباه سفیدی که عاشق موسیقی بود

 • #28
  رضا قاسمی
  “منظره‌ی ویرانی آدم‌ها غم‌انگیزترین منظره‌ی دنیاست .”
  رضا قاسمی / Reza Ghasemi

 • #29
  Albert Camus
  “اندیشیدن، سرآغاز تحلیل رفتن است”
  آلبر کامو/Albert Camus

 • #30
  Nellie Bly
  “Energy rightly applied and directed will accomplish anything.”
  Nellie BlyRss
« previous 1 3