Borislav Pekić

“Ukoliko je čovek bedniji, nepoverenje prema obaveštenjima je veće. Načelno se osećajući prevarenim od života, očekivali su da budu prevareni u takvim pojedinostima kao što su letovi za koje su već platili. Boljeg sveta nije bilo. Bolji svet je pio po terminalskim restoranima. Bolji svet je znao da će na vreme o svemu biti obavešten. Život je bio velikodušan prema njemu. On je imao poverenje u mašineriju života. Zajedno sa svojim aerodromima i avionima život je pripadao - njemu. Nije imao šta da brine.”


Borislav Pekić, Besnilo
Read more quotes from Borislav Pekić


Share this quote:
Twitter icon

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!

0 likes
All Members Who Liked This Quote

None yet!


This Quote Is From

Besnilo Besnilo by Borislav Pekić
1,374 ratings, average rating, 40 reviews

Browse By Tag