Nguyễn Phương Mai

“Để giúp đỡ thật lòng đôi khi con tim phải biết lạnh lùng đến như là vô cảm.”


Nguyễn Phương Mai, Tôi Là Một Con Lừa
Read more quotes from Nguyễn Phương Mai


Share this quote:
Twitter icon

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!

0 likes
All Members Who Liked This Quote

None yet!


This Quote Is From

Tôi Là Một Con Lừa Tôi Là Một Con Lừa by Nguyễn Phương Mai
1,309 ratings, average rating, 178 reviews

Browse By Tag