Hannah Arendt

“Totalitaire overheersing is gericht op de vernietiging van de vrijheid, meer nog, op de eliminatie van de spontaniteit in het algemeen, en geenszins op de beperking, hoe tiranniek ook van de vrijheid. Technisch gesproken blijkt de afwezigheid van enig gezag of hiërarchie in het totalitaire systeem uit het feit dat er tussen de hoogste macht (de Führer) en de onderdanen geen tussenliggende niveaus zijn die elk hun aangepaste deel hebben in het gezag en de gehoorzaamheid.”


Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism
Read more quotes from Hannah Arendt


Share this quote:
Twitter icon

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!

0 likes
All Members Who Liked This Quote

None yet!


This Quote Is From

The Origins of Totalitarianism The Origins of Totalitarianism by Hannah Arendt
6,044 ratings, average rating, 386 reviews
Open Preview

Browse By Tag