Afonso Cruz

“Uvijek postoji pozitivna strana. Primijetite kako je Hitlerov brk izgledao smiješno na Charlieju Chaplinu. A kako je Chaplinov brk izgledao odvratno na Hitleru. Jedna jedina stvar, ako joj promijenimo kontekst, može biti razlogom za radost ili za tragediju. Imao je pravo Duchamp s pisoarom: kontekst je ono što stvara umjetnost i dramu, sreću i nesreću.”


Afonso Cruz, A Boneca De Kokoschka
Read more quotes from Afonso Cruz


Share this quote:
Twitter icon

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!

0 likes
All Members Who Liked This Quote

None yet!


This Quote Is From

A Boneca De Kokoschka A Boneca De Kokoschka by Afonso Cruz
661 ratings, average rating, 115 reviews

Browse By Tag