Du Tử Lê

“Cây niên thiếu cũng thui mầm trong sáng
Lá oan khiên lả tả mái hiên người
Tôi èo uột từ những người cả gió
Con dế buồn tự tuqr giữa đêm sương.

Bầy sẻ cũ cũng qua đời lặng lẽ
Ngọn me xưa già khọm tiếc thương hờ
Em ở đó bờ sông còn ẩm cát
Con sóng tình vỗ mãi một âm quên.”


Du Tử Lê, Giỏ Hoa Thời Mới Lớn
Read more quotes from Du Tử Lê


Share this quote:
Twitter icon

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!

1 like
All Members Who Liked This QuoteThis Quote Is From

Giỏ Hoa Thời Mới Lớn Giỏ Hoa Thời Mới Lớn by Du Tử Lê
8 ratings, average rating, 1 review

Browse By Tag