Charlie Chaplin

“Հոլիվուդյան ընդունելություններին հանդիպելով աստղերի հետ, ես նրանց սկսեցի վերաբերվել կասկածամտորեն. գուցե մենք այնտեղ ուղղակի չափազանց շատ էինք։ Եվ մթնոլորտն այտեղ այնքան բարեկամական չէր լինում, որքան մրցության կոչող, ձգտելով ուշադրություն գրավել, մարդը գնում է ասես շարքի միջով, ենթարկվելով խոցող քննադատության։ Ո՛չ, աստղերը աստղերի մեջ քիչ լույս են տալիս և ավելի քիչ ՝ ջերմություն։”


Charlie Chaplin, Չարլզ Չապլին Իմ կենսագրությունը
Read more quotes from Charlie Chaplin


Share this quote:
Twitter icon

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!

0 likes
All Members Who Liked This Quote

None yet!


This Quote Is From


Browse By Tag