Émile Zola

“Zavallı insanlar makinelerde yem gibi öğütülüyor, işçi mahallelerindeki daracık izbelere hayvanlar gibi tıkılıyor, büyük işletmelerce kuralına uydurulan kölelik sayesinde, emekçi halk, milyonlarca kafa ve kol, sırf bin kadar sömürücü tembel, el bebek gül bebek yaşasın, servetlerine servet katabilsin diye, asker gibi çalıştırılıp yavaş yavaş tüketiliyordu. Ama madencinin gözü açılmıştı, toprağın dibinde ezilen cahil bir adam değildi artık. Madenocaklarının derinliklerinden bir ordu, filizlenmekte olan bir yurttaşlar ordusu fışkıracaktı; evet, tohum yeşerecek ve güneşli bir günde toprağı delip çıkacaktı. İşte o zaman, kırk yıl emek verdikten sonra öksürdükçe kömür tüküren, madenin rütubetiyle bacakları tutulmuş altmış yaşındaki bir ihtiyara, yüz elli frank emekli aylığı vermeye kalkışmak ne demekmiş göreceklerdi! Evet! Emek, kapitalizmden hesap soracaktı.”


Émile Zola, Germinal
Read more quotes from Émile Zola


Share this quote:
Twitter icon

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!

0 likes
All Members Who Liked This Quote

None yet!


This Quote Is From

Germinal (Les Rougon-Macquart, #13) Germinal by Émile Zola
23,966 ratings, average rating, 929 reviews
Open Preview

Browse By Tag