“Nếu chỉ hám lợi ích trước mắt mà không giúp đỡ người khác, dù biết rõ là họ đang gặp khó khăn, thì ngay lúc đó bạn có thể thấy điều đó có lợi cho mình, nhưng về lâu dài, đó chẳng khác nào hành vi tự gặm nhấm bản thân mình.”


Kim Woo-Choong, Хорвоо дэлхий уудам хийх ажил их байна
tags: life
Read more quotes from Kim Woo-Choong


Share this quote:
Twitter icon

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!

0 likes
All Members Who Liked This Quote

None yet!


This Quote Is From


Browse By Tag