Hector Malot

“Vậy ra tôi chỉ yêu thương và được yêu thương để rồi phải xa lìa một cách phũ phàng, những người tôi cứ muốn sống suốt đời bên cạnh. Không có cách gì để có thể đoàn tụ họ lại được sao?”


Hector Malot, Nobody's Boy
Read more quotes from Hector Malot


Share this quote:
Twitter icon

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!


This Quote Is From

Nobody's Boy (Sans Famille) Nobody's Boy by Hector Malot
10,025 ratings, average rating, 553 reviews
Open Preview

Browse By Tag