“Cánh cửa cuộc đời chỉ mở rộng đối với những người tràn đầy lòng tự tin tích cực, những người dám hăng hái đương đầu với cuộc sống bằng lòng kiên trì.”


Kim Woo-Choong, Хорвоо дэлхий уудам хийх ажил их байна
tags: hoc-va-lam
Read more quotes from Kim Woo-Choong


Share this quote:
Twitter icon

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!

0 likes
All Members Who Liked This Quote

None yet!


This Quote Is From


Browse By Tag