Nguyễn Thiên Ngân

“Hẳn cuộc đời đã làm sai gì đó
Nên ít năm gặp lại, bạn khác nhiều
Lòng thơ dại giờ hoài nghi tất cả
Những thành trì nay cỏ mọc, tường xiêu.
Hẳn cuộc đời đã làm sai gì đó
Hẳn chúng mình đã rời khỏi giấc mơ
Hẳn sau đó mỗi người đi mỗi ngả
Chuyện hôm xưa không nhắc lại bao giờ.
Hẳn là mình đã làm sai gì đó
Giữa hai ta nay dâu bể, non ngàn
Dẫu chỉ cách một chiếc bàn dăm tấc
Mà tuyệt mù như vạn lý quan san.
Ừ, cuộc đời đã làm sai gì đó
Chứ tụi mình đâu hẳn có gì sai.
Duyên phận lắm mới cùng đi một đoạn
Còn so đo chi kể ngắn hay dài.”


Nguyễn Thiên Ngân, Ôm Mỏ Neo Nằm Mộng Những Chân Trời
Read more quotes from Nguyễn Thiên Ngân


Share this quote:
Twitter icon

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!


This Quote Is From

Ôm Mỏ Neo Nằm Mộng Những Chân Trời Ôm Mỏ Neo Nằm Mộng Những Chân Trời by Nguyễn Thiên Ngân
243 ratings, average rating, 36 reviews

Browse By Tag