Deepak Chopra

“Quy luật cho đi rất đơn giản: Nếu bạn muốn có niềm vui, hãy làm người khác có niềm vui. Nếu tình yêu là điều bạn đang kiếm tìm, hãy cho đi yêu thương. Nếu bạn khát khao sự sung túc vật chất, hãy giúp người khác trở nên giàu có”


Deepak Chopra, The Seven Spiritual Laws of Success: A Practical Guide to the Fulfillment of Your Dreams
Read more quotes from Deepak Chopra


Share this quote:
Twitter icon

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!

1 like
All Members Who Liked This QuoteThis Quote Is From

The Seven Spiritual Laws of Success: A Practical Guide to the Fulfillment of Your Dreams The Seven Spiritual Laws of Success: A Practical Guide to the Fulfillment of Your Dreams by Deepak Chopra
46,201 ratings, average rating, 1,077 reviews
Open Preview

Browse By Tag