Yukichi Fukuzawa

“Người không có tính độc lập thì thường phải dựa dẫm vào kẻ khác. Người dựa dẫm vào kẻ khác thì lúc nào cũng phải thăm dò ý tứ trông vào thái độ của người ta. Người lúc nào cũng phải dò ý dò tứ trông vào thái độ của người khác thì nhất định phải tìm cách lấy lòng người đó, luôn phải lấy lòng thành ra chịu ơn, lâu dần sẽ trở nên xu nịnh và luồn cúi người mình dựa dẫm. Chẳng mấy chốc tính xu nịnh, luồn cúi trở thành thói quen. Một khi đã quen xu nịnh, quen luồn cúi thì mặt phải “trơ” ra và “dây thần kinh” xấu hổ cũng mất.”


Yukichi Fukuzawa, GAKUMONNOSUSUME ICHI: FUKUZAWA YUKICHI CYO : GENDAIGOYAKU GAKUMONNO SUSUME
Read more quotes from Yukichi Fukuzawa


Share this quote:
Twitter icon

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!

0 likes
All Members Who Liked This Quote

None yet!


This Quote Is From


Browse By Tag